Oppgåver til Fysikksimuleringar

Slik ser skjermen ut:Velg oppgåve her:
Vei-, fart- og akselerasjonsgrafar
Rettlinjet bevegelse, a-t, v-t og x-t grafer illustrert ved bilkjøring. Inneholder 10 oppgaver.
Skrått kast
Prosjektilbaner uten luftmotstand. Inneholder 5 oppgaver.
Interferens
Simulering av interferens mellom to bølger. Inneholder 5 oppgaver .
Induksjon i ledersløyfe
Velge korrekte grafer for fluks eller ems
Mekanisk svingesystem
Kan variere masse, fjørstivhet og demping.
Enkle vekselstrømkretsar
Ohmsk motstand, kondensator eller spole
Svingekrets
Varierer induktans, kapasitans og resistans
RCL-seriekrets
Oppgåver om krets med resistans, kondensator og spole.
Frekvensanalyse
Studerer frekvensspekteret i ymes signal
Phased Array Radar
Phased Array Radar beståt av ei matrise med sendeelement (opningar)
Skråplan
Kloss bevegar seg oppover og nedover på skråplan.