Sinusbølge og fasevinkler.
m/ 5 oppgaver.

Bruk av mus: For å bestemme det blå svingeelementet: Klikk på x-aksen for ønsket svingeelement.
Mer forklaring: Se nedenfor

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå fasevinkler i en bølge.

Bruk av mus: For å bestemme det blå svingeelementet: Klikk på x-aksen for ønsket svingeelement.

Bruk av knapper og valglister: