Tveita på sksk.no  

Lars.Olav.Tveita@sksk.mil.no  tlf  55 50 50 80  Postadresse: Sjøkrigsskolen Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen

sksk.no er websider for lærarar ved Sjøkrigsskolen. Her finn du fagopplegg for enkelte lærarar og for enkelte fag.
Sjøkrigsskolen si offisielle web-side finn du her: http://www.sksk.mil.no
Treff etter   01.01.07:
Hit Counter

Fag:

Sensorteori: Svingingar og bølgjer
Programmering og operativsystemer: C++-programmering