Undervannsakustikk OM0
 

[Startside] [Opp] [Newtons lover] [Statikk og rotasjon] [Hydrodynamikk] [Undervannsakustikk OM0]

Kompendium Undervannsakustikk

Simulering Snells brytningslov   Viser lydbanar ved skikt der lydfarten blir endra

Simulering Langsbølgje1     Viser molekylbevegelse i lydbølgje

Simulering Tverrsbølgje1    Viser frekvens f, bølgjelengde l og bølgjefart c.   c=lf

Simulering Dopplereffekt med sykebil

Simulering Dopplereffekt med bølgjeringar

Beatfrekvens  Viser at beatfrekvens er differansfrekvens

Beat-frekvens med lyd    Viser sveving med 2 frekvensar rundt 440 Hz.

Prøv også andre simuleringar i Sound Lab