Undervannsakustikk
 

Startside ] Mekaniske svingingar ] Elektromagnetiske svingingar ] EM bølgjer og antenner ] Signalbehandling ] [ Undervannsakustikk ] Eksamen ]

Undervannsakustikk

Side 97-101

Oppg. 1 side 100

Oppg. 2 side 101

Dopplereffekt for lyd

Side 102-103

Oppg. 3 og 4 side 103

Repetisjonsoppgåve side 104

Kompendium Undervannsakustikk

Simulering Snells brytningslov   Viser lydbanar ved skikt der lydfarten blir endra

Simulering Langsbølgje1     Viser molekylbevegelse i lydbølgje

Simulering Tverrsbølgje1    Viser frekvens f, bølgjelengde l og bølgjefart c.   c=lf

Simulering Dopplereffekt med sykebil

Simulering Dopplereffekt med bølgjeringar

Beatfrekvens  Viser at beatfrekvens er differansfrekvensJolat

Beat-frekvens med lyd    Viser sveving med 2 frekvensar rundt 440 Hz.

Prøv også andre simuleringar i Sound Lab