Signalbehandling
 

[Startside] [Opp] [Feltteori] [Elektrooptikk] [Signalbehandling]

  • Frekvensanalyse
  • Filter
  • Modulasjon og demodulasjon
  • Digital signalbehandling

Datasimulering:

Frekvensgenerering.

Frekvensanalyse

Labøvelse:

Diodekoplingar

Digitalt filter