Mekaniske svingingar
 

Startside ] [ Mekaniske svingingar ] Elektromagnetiske svingingar ] EM bølgjer og antenner ] Signalbehandling ] Undervannsakustikk ] Eksamen ]
Mekaniske svingesystem ]

 

Mekaniske harmoniske svingingar.
Lærestoff:
Kompendium.
Bakgrunnsstoff: ERGO Fysikk 2Fy side 77-84
Omgrep som skal øvast inn:

  • Vinkelfart (sirkelfrekvens)   w=2pf =2p/T
  • Fase f
  • Cosinus-svinging  (utan demping) x(t)=Acos( wt-f)
  • Hooks lov:  F=-kx
  • Periode for harmonisk svinging: T=2 p Öm/k
  • Energi i eit elastisk system  Ek=1/2 mv2  Ep=1/2 kx2

Demonstrasjonseksperiment:

1. Kjeglependel. 
  • Finn sirkelfrekvens. 
  • Beskriv x-komponenten til bevegelsen som cos-funksjon.
2. Elastisk pendel med dataloggar. 
  • Finn fjør-konstant.
  • Lag posisjons-, farts- og akselerasjonsgraf.

Elev-eksperiment:

Datasimulering:

 

Oppgåver:

Mønsteroppgåve elastisk pendel

Fasit Oppgåver mekaniske svingingar

Test:

Sjølvtest Mekaniske svingingar.  (internett)