Bølgjer og lys
 

Startside Interferens Elektrisitet Bølgjer og lys Fysikkressursar

ERGO Fysikk 2FY   Kap. 4 og 5

Dempa og udempa svinging. Kan variere k, m og dempning: http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/damped/d.htm

Bølgjer:  Demoar   Bruk Tversbølge 1

Oppg. 4.01-4.02-4.03-4.07-4.08

Brytning og refleksjon: Demoar   Bruk Brytning

Oppg. 4.13-4.14

Bøyning og interferens: Bruk eiga side om Interferens.

Oppg. 4.16-4.20

Lydbølgjer

Oppg. 4.21

Lysbrytning og totalrefleksjon: Demoar   Bruk Brytning

Oppg. 5.09-5.10-5.11-5.13-5.15-5.18-5.19

Interferens med lys: Bruk eiga side om Interferens.

Oppg. 5.22-5.23-5.25