Interferens
 

Startside ] Svingingar og bølgjer ] Grunnlagsfysikk ] Internett-linkar ] Astrofysikk ] Sensorteori OMJ ] Grunnleggende fysikk ]

Sandstrand.jpg (34193 byte) Kvifor er sandstranda halvsirkelforma?
Boeyning.jpg (101166 byte) Bøying av bølgjer er størst når bølgjelengde er stor i høve til opning
Difraksjon2.jpg (8036 byte) Laserlys inn mot liten enkeltspalt. Minkar vi spalteopninga, blir avbøyninga større. Fenomenet kallar vi diffraksjon.
Diffraksjon.jpg (70698 byte) Diffraksjonsmønster. Animasjon. (Bruk 1 spalte)
Ringboelgjer.jpg (26383 byte) Interferens. To ringbølgjer på vatn. Vi får nokre område med kraftig bølgjeutslag (bukar), og  nokre område med stille vatn (null-linjer, knutepunkt). Utslaget i kvart punkt er lik summen av utslaga for dei to bølgjene i punktet.
Superposisjon1.jpg (87611 byte) Interferens (samverknad). To bølgjepulsar møtes og "går gjennom kvarandre". I møte-området er utslaget i kvart punkt er lik summen av utslaga for dei to bølgjepulsane i punktet. 
Superposisjon2.jpg (69616 byte) To bølgjetoppar møtest -> Kraftig utslag. Konstruktiv interferens
Bølgjetopp møter bølgjebotn -> Nullutslag. Destruktiv interferens
Dobbelspalt.jpg (26682 byte) Bølgjer møter dobbelspalt. Bøying i små spalter gir 2 ringbølgjer som interfererer. Vi får stille område på grunn av destruktiv interferens og område med kraftig bølgje på grunn av konstruktiv interferens.
Dobbelspaltteikna.jpg (49581 byte) Bølgjetopp på bølgjetopp og bølgjebotn på bølgjebotn gir konstruktiv interferens i retningane 0 og 1. I mellom dei retningane har vi bølgjebotn på bølgjetopp som gir destruktiv interferens.
 Animasjon Velg: Interference of two circular waves
 

dsinteta.jpg (20279 byte)

Konstruktiv interferens i P dersom QS2 = PS2 - PS1 = nl (n=0,1,2,...)
d sinq = nl (n=0,1,2,...)  Samme formel for gitter (mange spalter).
Animasjon
Fargespreiing.jpg (52729 byte) Lang bølgjelengde  l (rødt lys)  ->  stor vinkel q .

Kort bølgjelengde  l (blått lys)  ->  liten vinkel q .

Fargespreiing i gitter.

Oljehinne.jpg (22150 byte) Interferens i oljehinne. Konstruktiv interferens når vegdifferansen
bdef - bc = nl (n=0,1,2,...).  Ulik for ulike fargar -> regnbogefargar