Feltteori
 

[Startside] [Opp] [Feltteori] [Elektrooptikk] [Signalbehandling]

  • Elektrisk felt, kapasitans
  • Magnetisme, magnetfelt
  • Elektromagnetisk induksjon, induktans
  • Elektriske svingekretsar
  • Antenner og elektromagnetiske bølgjer

 

Elektrisk felt. Simulering av Coulombs lov.

Dipol. Simulering elektrisk felt rundt dipol.

Vekselstrøm:  Simulering av generator:  http://ww2.unime.it/dipart/i_fismed/wbt/ita/wf2/generator/generator_ita.htm

Sinus og cosinus med fase:  Simulering

Derivering av sin- og cos-funksjon:  Sinus-graf     Cosinus-graf

Svingekrets: http://www.walter-fendt.de/ph11e/osccirc.htm

Magnetfelt rundt leder

E-felt frå akselerert ladning. Velg Retarded fields.

Simulering dipolantenne

EM-bølgje.

Ilustrering av bølgjefunksjon. (Bruk Tversbølgje 1)

Fasit dipolantenne

Dipolantenne spenningsmønster

Dipolantenne strømmønster

Ståande bølgje i dipolantenne. (Bruk Tversbølgje 2)

Refleksjon og transmisjon av bølgje   

Dopplereffekt

Beatfrekvens: http://www.surendranath.org/Applets/Waves/Beats/BeatsApplet.html

Beat-frekvens med lyd

SAR-kurve

Elev-eksperiment:  Radarstrålediagram og dB-skala.  Rekneark til radarstrålediagram

Doppler-radar.

Oppgåver:

Øvingsoppgåve antenner.

Øvingsoppgåve elektromagnetisk bølgje.