Elektrisitet
 

Startside Interferens Elektrisitet Bølgjer og lys Fysikkressursar

Bruksanvisning Elped (pdf-fil)

Nedlasting Elped (zip-fil)

straum1.jpg (35905 byte) Elektrisk strøm i metall er systematisk forflytning av ledningselektronar. Strømretningen er den retningen evt. positive ladninger vil gå, altså mot elektronenes bevegelsesretning!