Astrofysikk
 

Redigert av: lars.olav.tveita@sksk.mil.no    lotveita@start.no

Stjernehimmelen i Bergen nett no.        Vêret i Bergen nett no.   Sjøkrigsskolen

Astrofysikk(2).jpg (41859 byte) Azimut og høgde for stjerne
Astrofysikk(3).jpg (60030 byte) Timevinkel og deklinasjon for stjerne
Astrofysikk(4).jpg (45302 byte) Rektascensjon, timevinkel og stjernetid
Astrofysikk(5).jpg (86174 byte) Ekliptikken er sola sin bane på stjernehimmelen gjennom året.
Ved sommarsolsnu står sola i Bergen (60o20' nord)
30o40'+23o27'=54o07'   og ved vintersolsnu 30o40'-23o27'=07o13'  midt på dagen.
Astrofysikk(6).jpg (80828 byte) Sola si plassering i stjerneteikna gjennom året.
Legg merke til at det ikkje stemmer med plasseringa i astrologien.
I Babylon for 5000 år sidan var tidspunktet rett.
Astrofysikk(8).jpg (78223 byte) Presesjonen til jordaksen med periode på 26 000 år, fører til at himmelpolen flyttar seg. Dermed flyttar også vårjamdøgnspunktet seg, og sola står i stjerneteikna til "feil tid" i høve til for 5000 år sidan.
Astrofysikk(7).jpg (68927 byte) Tidsjamning: 150 aust (i Bodø) skulle sola stått i sør kl 12.00. I Bergen ( 5o aust) skulle sola stått i sør kl. 12.40. Tidsjamninga viser kor mykje vi må korrigere tidspunktet med. 15. april, 14. juni, 1. september og 24. desember er tidsjamninga lik 0.
Astrofysikk(9).jpg (170365 byte) Dei næraste stjernene. Avstand i pc (parsec) må gangast med 3,26 for å få avstand i lysår. Næraste stjerne er altså 4,27 lysår borte.
Apparent storleik: Polstjerna er sett til storleik 2.
-1 i storleik tilsvarar faktor 2.5 i lysstyrke.
Absolutt storleik =apparent storleik om stjerna blir flytta til avstand 10 pc.
Astrofysikk(10).jpg (107662 byte) Dei klåraste stjernene.
Astrofysikk(1).jpg (89339 byte) Hertzsprung-Russel-diagram.

Oppe til venstre: Blå kjemper med temperatur opptil 20 000K

Oppe til høgre: Raude kjemper og superkjemper.

Astrofysikk(11).jpg (133316 byte) Persevs kamp mot Gorgonane. Medusa sitt hovud med Algol - lysvariabel stjerne (dobbelstjerne) med periode 68 timar, variasjon frå m=2,2 til 3,5