Sensorteori
 

[ Startside ] Svingingar og bølgjer ] Grunnlagsfysikk ] Internett-linkar ] Astrofysikk ] Sensorteori OMJ ] Grunnleggende fysikk ]

Siste nytt: 

Kompendium Sensorteori,  Svingingar og bølgjer (pdf)

Eksamensoppgåver  med Framskutt eksamen 2010.

Viktig resurs: Linkar til internett-simuleringar.

 Test signalbehandling.
 Test elektromagnetiske svingingar.  
 Test enkle AC-kretsar.
 Test mekaniske svingingar.
 Test RCL-kretsar
Test Phased Array Radar

 Fagplan 

Innhald i dette kurset

Arbeidsmåtar og metodikk

Innhald i dette kurset:

 • Virkemåte for radar, sambands- og navigasjonsutstyr:
 1. Svingninger og bølger.
 2. Elektriske svingekretser, antenner og elektromagnetiske bølger.
 3. Magnetron, bølgeleder, radarantenner.
 4. Dopplereffekt for e.m. bølger.
 5. Signalbehandling
 6. Strålingstetthet, strålingsfare og grenseverdier i NATO.
 • Virkemåte for akustiske sensorer:
 1. Piezoelektrisk effekt
 2. Brytning og refleksjon av mekaniske bølger
 3. Frekvensanalyse
 4. Korrelasjon
 5. Dopplereffekt for lydbølger

Arbeidsmåtar og metodikk:
Det vil i dette kurset bli prøvd ut ein del nye arbeidsmåtar. Førelesingar vil i stor grad vera tilgjengeleg på internett.  Datamaskiner vil bli brukt til demonstrasjoner, elevførsøk, til individuell interaktiv trening og til evaluering og kommunikasjon mellom lærar og kadett.

Det vil bli lagt vekt på å utvikle teknisk innsikt, så eksperiment og praktisk bruk av teknisk utstyr står sentralt. Det blir oppfordra til å eksperimentere med teknisk utstyr og programvare som er tilgjengeleg på klasserom og laboratorium.