Datasystemer
 

Startside ]

Filer til bruk i kurset:

Krav til besvarelse iminiprosjekt (pdf)

Video: SQLcmd med skript:  SQLcmdskript

Video: SQL-skript i Visual C++:  SqlScriptiVC

Video: TCPiCpp - bruk av TCP for kommunikasjon, chatteprogram: TCPiCpp

Video: C++-program som kommuniserer med Labview via TCP/IP for datalogging: CppOgLabviewViaTCPIP

Video: Webside med tilgang til Database via ASP-skript: ASPSkriptWEBsideDatabase

Video: Visual C++ - program for databasetilgang: VisualCpp-programforDatabaseNy

Video: DateTimeoppgave med C++ og Database: Simuler_Datalogging_VCpp

Semesterplan 2018

Dagens tema veke1

Datamodellering 2018 (pdf)

Datamodellering 2018  (txt-fil)

Datamodellering 2018  (docx)

Update og Delete i Javascript på internett-side. (Transaction / Commit / Begin /Execute )

Førelesing relasjonar, nøklar og datamanipulering

Førelesing ER-modellen og UML for C++ programmering

TCPiCpp2015.zip

CRobotInternet-klasse

HttpFtpiCpp.txt

httpftpDlg.cpp

Webredigeringsprogram Kompozer

Bruk av C++ i Miniprosjektet.doc

TCPfunksjonar.cpp

miniView.cpp

Prosjektoppg.zip: Eksempel på "en-del-av" forhold mellom objekter. Fig 14-4 i C++ boka

Fubase-tabellar(excel-fil)

Eksempel på DateTime i SQLSERVER og C++ (cpp-fil)

Grafikk.exe program i zip-fil

Eksempel på ASP-side med formatert tabell:

start.txt         SQLSide2.txt

DateTime-oppgåve med applikasjon og web-side

Funksjon for tilfeldig tal mellom min og maks: Tilfeldigtalfunksjon.cpp

Eksempel på formatering av tid i Javascript: og henting av tid frå database:

start_tid.htm    sender Request.Form(  ) til        SQLSide3.asp(som txt-fil her, når du har lasta sida ned, kan du lagre innhaldet som asp-fil)