Test elektromagnetiske svingingar
 

Startside ] Mekaniske svingingar ] Elektromagnetiske svingingar ] EM bølgjer og antenner ] Signalbehandling ] Undervannsakustikk ] Eksamen ]

Bruk simuleringa Elektromagnetiske svingingar til å løyse oppgåvene:

Klikk i valgknappane framfor bokstavalternativa. Lykke til!

Oppgave 1

Når det elektriske feltet i kondensatoren har sin maksimalverdi, er magnetfeltet i spolen:

A.  B=Bmaks 

B.  B=0

C.  B=Bmaks/2

D.  B=0.7Bmaks

 

Oppgave 2

Velg tal for L og C som er lette å rekne med, f. eks. C= 1000mF og L=10H, køyr simulering og vurder om formelen for perioden T må vera  

A. 2 p Ö(L/C)

B. 2 p Ö(C/L)

C. 2 pÖ(CL)

D.      Ö(1/CL)

E. 2 p Ö(1/CL)

 

Oppgave 3

Når energien i spolen og i kondensatoren er lik, er

      A. I=0.5Imaks   og U=0.5Umaks
      B. I=0.7Imaks   og U=0.3Umaks
      C. I=0   og U=0
      D. I=0.7Imaks   og U=0.7Umaks
      E. I=Imaks        og U=Umaks 

 

Oppgave 4 

For å få ein svinge-periode T = 0.100 s, kan vi ha (tips 1/p=0.318):

A. C=636mF og L=6,36H

B.  C=636mF og L=3,18H

C.  C=318mF og L=3,18H

D.  C=159mF og L=1,59H

 

Oppgave 5   

Når det er ohmsk motstand i ein elektrisk svingekrets, får vi dempa svinging. Ved små motstandsverdiar, er svingetida berre litt avhengig av resistansen. Når vi nærmar oss kritisk demping, går svingetida mot uendeleg, og spenning og strøm avtar eksponensielt mot 0. Velg L=5 H og C=500mF og finn motstandsverdi som gir kritisk dempning:

        A.  R=0 W
        B.  R=10 W
        C.  R=20 W
        D.  R=100 W
        E.  R=200 W

 

Oppgave 6

Strømmen i svingekretsen er størst  

A. når magnetfeltet i spolen er 0

B. når spenninga over kondensatoren er 0

C. når øverste kondensatorplate har mest positiv ladning

D. når det elektriske feltet i kondensatoren er størst

E.  ein halv periode etter spenninga har hatt sitt maksimum

Oppgave 7

For å doble eigenfrekvensen til svingekretsen kan vi

A. Doble kapasitans og induktans 

B. Doble kapasitans eller induktans, men ikkje begge

C. Halvere kapasitans eller induktans, men ikkje begge

D. Halvere kapasitans og induktans

E. Firdoble kapasitans eller induktans, men ikkje begge

Oppgave 8
Det settet av verdiar for
C og L som gir størst svingefrekvens, er:

     A. C=100mF   og L= 8H
     B. C=170mF   og L= 5H
     C. C=120mF   og L= 6H
     D. C=150mF   og L= 5H

Kommentarer til: Lars.Olav.Tveita@sksk.mil.no