Test enkle AC-kretsar
 

Startside ] Mekaniske svingingar ] Elektromagnetiske svingingar ] EM bølgjer og antenner ] Signalbehandling ] Undervannsakustikk ] Eksamen ]

Bruk simuleringa Enkle AC-kretsar til å løyse oppgåvene:

Klikk i valgknappane framfor bokstavalternativa. Lykke til!

Oppgave 1

Med berre ohmsk motstand i kretsen er 

A.  Strøm og spenning i motfase. 

B.  Strømmen sin amplitude avhengig av frekvensen

C.  Fasevinkelen mellom strøm og spenning = 0

D.  Impedansen i kretsen = 0

 

Oppgave 2

Når det berre er ein kondensator i ein AC-krets 

A. Blir strømmen halvert når frekvensen blir dobbla

B. Er reaktansen proporsjonal med kapasitansen

C. Blir strømmen fordobbla når både frekvens og kapasitans blir fordobbla

D.  Er reaktansen omvendt proporsjonal med både frekvens og kapasitans

E. Blir strømmen halvert når både frekvens og kapasitans blir halvert

 

Oppgave 3

Med berre ein kondensator i ein AC-krets er 

      A. Fasevinkelen til strømmen avhengig av frekvensen
      B. Maksimal strøm 1/2 periode etter maksimal spenning
      C. Fasen til strømmen 90o etter spenninga
      D. Fasen til strømmen 90o framfor spenninga
      E. Strøm og spenning i motfase 

 

Oppgave 4 

Ein AC-krets med berre kondensator og med spenningsamplitude 5,0 V får vi strømamplitude 100 mA når

A. C=100mF og f=32 Hz

B.  C=50.2 mF og f=60 Hz

C.  C=40 mF og f= 80 Hz

D.  C=31.9 mF og f=100 Hz

 

Oppgave 5   

I ein AC-krets med berre kondensator, får vi størt reaktans når

        A.  C=10mF og f=10 Hz
        B.  C=20mF og f=20 Hz
        C.  C=20mF og f=10 Hz
        D.  C=10mF og f=20 Hz
        E.  C=3.3mF og f=33 Hz

 

Oppgave 6

I ein AC-krets med berre spole er 

A. Fasevinkelen mellom strøm og spenning 0o .

B. Strøm og spenning i motfase

C. Fasevinkelen mellom strøm og spenning avhengig av frekvensen

D. Strømmen sin fase 90o etter spenninga

E.  Strømmen sitt maksimum 1/2 periode etter spenninga sitt maksimum

Oppgave 7

I ein AC-krets med berre spole kan vi dobble strømmen ved å 

A. Doble  induktans og frekvens

B. Doble frekvens eller induktans, men ikkje begge

C. Halvere frekvens eller induktans, men ikkje begge

D. Halvere frekvens og induktans

E. Dobble reaktans

Oppgave 8
Forholdet mellom spenningsamplitude og strømamplitude i ein AC-krets med berre spole er

     A. 2pf
     B. 2p/(fL)
     C. 2pfL
     D. fL

Kommentarer til: Lars.Olav.Tveita@sksk.mil.no