Grunnleggende fysikk
 

[Startside] [Newtons lover] [Statikk og rotasjon] [Hydrodynamikk] [Undervannsakustikk OM0]

Semesterplan Grunnleggende Fysikk OM0 2009

      

Dato

Innhold

 sider

Oppgaver

7

Ma 09.02.

Kompendium Undervannsakustikk.(5 timer)
Lydbaner i vann

1-5

1, 2

 

On 11.02.

Dopplereffekt for lyd, Dopplerlogg

6-11

3,4,5, Repetisjonsoppgaver

9

Ma 23.02.

On 25.02.

Kap.1. Rettlinjet bevegelse (5(6) timer).
Litt repetisjon, vektorbegrepet, kraftvektorer. Newtons lover, Arbeid og energi

14-27

1.03,04, 09,11,13, 14,15,20,22, 23,24,60,67,72,73

Eget ark: Øvelse i å tegne grafer.

10

 

 

 

Ma 02.03.

 

Kap.2. Krumlinjet bevegelse (9 timer).

Fart, akselerasjon, kast,

Sirkelbevegelse

Skidag onsdag 04.03.

37-59

2.01,05,06,08,09,10,54,61,64,65,

67 AoP 2.1.4, 2.6 og 4.5

2.13,14,15,17,18,19, 22,23
72,73,75,77

11

Ma 09.03
On 11.03.

Kap.2 forts
GIS-besøk. Kan miste timar.

12

Ma 16.03.

On 18.03.

Kap. 2 forts.

Kap.3 Bevegelsesmengde (5(6) timer)

Begrepet bevegelsesmengde, impulsloven, bevaring av bevegelsesmengde

 

66-75

 

3.01,02,03,04,08,52
65,66,68 
 Innlevering 1 uke 12

13

Ma 23.03.

Kap. 3 forts

On 25.03.

 

 

Kap.4. Gravitasjon (3 timer)
Newtons gravitasjonslov, gravitasjonsfelt, satellitter (til og med kinetisk energi)

 

93-99

4.03,05,07,08,09,11, 12,13,60,61