Grunnlagsfysikk
 

Startside Interferens Elektrisitet Bølgjer og lys Fysikkressursar
Dette er sider for bruk i faga 2Fy, 3Fy og Fysikk FKI.

Formelsamling forkurs fysikk.

Simuleringar i fysikk.

Laboppgåver

Demoar

Miljøfysikk

http://sms/Tveita/FOU/StartResponsElev.asp

http://sms/Tveita/FOU/StartResponslaging.asp

http://sms/Tveita/FOU/ResultatVindu.asp

http://sms/Tveita/FOU/StartResponskontroll.asp