Fysikkressursar
 


Vår 2011, OM0, Grunnleggende Fysikk


 

Ergo 3FY Kapitel 01, Rettlinjet bevegelse

 

1D uniformly accelerated motion
Biler
Page 082
Inclined Plane
Introduction to Rocket Performance - Level 3 - Jump Animation
Arbeid.
Energibevaring
Energibevaring i berg-og-dalbane

Ergo 3FY Kapitel 02, Krumlinjet bevegelse

Projectile Motion Concepts (movie)
Projectile Motion Concepts - Exercise 1 (movie)
Projectile Motion Concepts - Exercise 2 (movie)
http://www.sksk.no/fausa/Appleter/Akselerasjon.htm
http://www.sksk.no/fausa/Appleter/Kast.htm
Projectile Motion
Virtual Laboratory: Cannon
Karusell.

                Ergo 3FY Kapitel 03, Bevegelsesmengde

 

Newtons vugge.
Bevaring av bevegelsesmengde-3.
Bevaring av bevegelsesmengde-4.
Skudd i sandkasse.

Ergo 3FY Kapitel 04, Gravitasjon

Geosentrisk verdensbilde
Kast rundt jorda
Arealloven
De indre planetene
Sol, jord, og måne
Satellitt i bevegelse
Satellite tracking - NASA

Physics Chapter 12, Rotasjon

Treghetsmoment
Hjul som spinner rundt - Kraftmoment
Kraft og kraftarm
Oppgaver til bomproblemet
Bom i statisk likevekt
Rulling
Rotasjonsdynamikk, dreieskive
Spinnbevaring for to skiver

Physics Chapter 15, Fysikk i væsker og gasser

Statisk trykk i væsker.
Oppdrift i væsker.
Kartesisk dykker.
Kontinuitetsbetingelsen
Venturi rør (Bernouillisligning)

Kompendium, Undervannsakustikk

Bølger på streng.
Transversal
Longitudinal
Bølgeeksempler.
Lydbrytning 1
Lydbrytning 2
Lydbrytning 3
Dopplereffekt 1
Dopplereffekt 3