Eksamen
 

Startside Mekaniske svingingar Elektromagnetiske svingingar EM bølgjer og antenner Signalbehandling Undervannsakustikk Eksamen

Framskutt eksamen 2010   Fasit framskutt eksamen 2010

Eksamen 2009   og Fasit 2009

Eksamen og fasit 2008

Eksamen 2007        Fasit 2007

2006 Utsett    2006 Utsett Fasit

2006