Termofysikk

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Partikkelbevegelse og volum.
Vurdering: Flott animasjon, viser greit hva som skjer når pertiklene får større volum å boltre seg i.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
termofys3.jpg (20997 byte) Partikkelbevegelse og temperatur.
Vurdering: Enkel og grei animasjon.
1. Temperaturen kan endres.
termofys2.jpg (24444 byte) Brownske bevegelser.
Vurdering: God animasjon av fenomenet.
termofys1.jpg (18545 byte) Gasslovene-1.
Vurdering: Enkel og genial animasjon av gasslovene.
1. Temperatur, trykk og mengde kan varieres.
Stoffenes faser på molekylnivå.
Vurdering: Bra animasjon som viser molekyl/atom-bevegelse i tre fasetilstander.
Fast stoff på atomnivå.
Vurdering: Fin animasjon som viser gittervibrasjoner
Vannets faser.
Vurdering: Meget god animasjon som viser hva som skjer på molekylnivå i faseovergangene is - vann - damp
Stoffenes fasetilstand.
Vurdering: Smart animasjon som viser fasetilstanden til grunnstoffene i den periodiske tabellen ved valgt temperatur.
Varmeledning på atomnivå
Vurdering: Glimrende, enkel animasjon som viser atombevegelsen
Forbrenningsmotor, arbeidssyklus og p-v diagram.
Vurdering: Flott animasjon som viser hvordan motoren virker.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm