Superposisjon

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Superposisjon av sinusbølger fra to kilder.
(Sjøkrigsskolen)
1. Mange bølgeparametre kan velges, også posisjon til kildene.
2. Tar opp temaet med gangforskjell og konstruktiv/destruktiv interferens.
Superposisjon av sinusbølger fra 2 kilder, 3D.
(Sjøkrigsskolen)
1. Mange bølgeparametre kan velges, også posisjon til kildene.
2. Tar opp temaet med gangforskjell og konstruktiv/destruktiv interferens.
superposisjon1.jpg (14822 byte) Superposisjon av to pulser-1.
Vurdering: God animasjon av helt grunnleggende prinsipp.
superposisjon2.jpg (15295 byte) Superposisjon av to pulser-2.
Vurdering: God animasjon av helt grunnleggende prinsipp.
superposisjon3.jpg (19124 byte) Superposisjon av to pulser-3.
Vurdering: God animasjon av helt grunnleggende prinsipp.
1. Kan kjøres trinnvis.
Puls propagasjon.
Vurdering: God animasjon som viser gruppehastighet og fasehastighet.
Svinging15.jpg (52121 byte) Superposisjon av sinusbølger.
Vurdering: En anvendelig animasjon for superposisjon av bølger.
1. Velg f.eks. "Example 1" på nettsiden
2. Viser enkeltbølger og summen i ulike koordinatsystemer.
3. Nye funksjonsuttrykk kan velges for den ene bølgen.

 

Svinging32.jpg (15294 byte) Pulser, sinusbølger og stående bølger-1.
Vurdering: Meget god animasjon av grunnleggende egenskaper ved transversale bølger.
1. Flere parametre kan velges.
Svinging35.jpg (30400 byte) Pulser, sinusbølger og stående bølger-2.
Vurdering: Meget god animasjon av grunnleggende egenskaper ved longitudinale bølger.
1. Flere parametre kan velges.
Svinging33.jpg (26359 byte) Stående bølger-1.
Vurdering: Meget god animasjon av grunnleggende egenskaper ved transversale bølger.
1. Flere parametre kan velges.
2. Pulser kan også velges
Svinging34.jpg (63896 byte) Stående bølger-2.
Vurdering: Grei animasjon av overlagring mellom to møtende transversale bølger.
1. Bølgene kan ha ulike frekvenser (viser sveving)
Svinging36.jpg (57815 byte) Stående bølger-3.
Vurdering: God animasjon av stående transversale bølger.
1. Flere parametre kan endres.
2. Viser omhyllingskurver (amplitudegrafer)
Bølger på streng, stående bølger.
Vurdering: Meget god animasjon av en svingende streng med tvungne svinginger i den ene enden.
1. Frekvensen kan varieres, slik at en ser hva som skjer når bølgen ikke er stående.
Svinging38.jpg (58771 byte) Svingetilstand på streng.
Vurdering: Meget god animasjon hvor flere harmoniske svinginger kan adderes.
1. Flere randkrav kan velges.
Svinging11.jpg (66792 byte) Interferens i vanntank-1.
Vurdering: Fremragende animasjon med utrolig mange muligheter.
1. Viser bølgemønsteret med en, to, tre kilder, spalter etc.
Svinging12.jpg (21593 byte) Interferens i vanntank-2.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av bølger i vanntank
1. Viser et animert interferensmønster, ingen parametre
kan varieres.
Svinging13.jpg (16395 byte) Interferens i vanntank-3.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av bølger i vanntank
1. Viser et animert interferensmønster, en del parametre
kan varieres.
Interferens i vanntank-4.
Vurdering: Meget god animasjon med glimrende grafikk.
1. Krever Flash 8.
2. Det kan settes div. hindringer inn i vanntanken
Svinging14.jpg (74161 byte) Interferens, sirkelbølger.
Vurdering: Meget god animasjon av overlagring av sirkelbølger.
1. Viser bølgefronter og hyperbler.
2. Indikerer om punkter har konstruktiv/destruktiv interferens.
3. Flere parametre kan varieres.
Svinging39.jpg (45380 byte) Sveving-1.
Vurdering: Meget god animasjon av sveving.
1. Frekvensen på de to bølgene kan velges.
Svinging40.jpg (57249 byte) Sveving-2.
Vurdering: Meget god animasjon av sveving.
1. Frekvensen på de to bølgene kan velges.