Sirkelbevegelse generelt

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Akselerasjon.
Innføring i sentripetalakselerasjon. Til sammenligning er også konstant akselerasjon i rettlinjet bevegelse tatt med. Hovedvekt på å finne fartsendring fra vektorer (Sjøkrigsskolen).
Planpendelen 1.
Vurdering: God animasjon om et vanskelig tema.
1. Viser alle krefter, nettokraft osv under bevegelsen
Planpendelen 2.
Vurdering: God animasjon om et vanskelig tema.
1. Viser alle krefter og nettokraft under bevegelsen
Akselerasjon i rettlinjet bane og i sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser fart og akselerasjon for ulike banetyper.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring på flat sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser kreftene som virker på bilen
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring på dosert sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser kreftene som virker på bilen
1. Ingen friksjon. Sentripetalkraften er en komponent av tyngdekraften.
2. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring i vertikal loop.
Vurdering: Flott animasjom som også viser kreftene som virker på bilen under bevegelsen.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring i vertikal loop, mislykket forsøk.
Vurdering: Flott animasjom som også viser kreftene som virker på bilen under bevegelsen.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Ball i snor.
Vurdering: God animasjon som viser ball som går i sirkelbevegelse.
1. Radien kan endres.
sirkelbevegelse2.jpg (36322 byte) Karusell.
Vurdering: Knallbra animasjon av en roterende karusell.
1. Kan vise kreftene.
2. Flere parametre kan endres.