Radar

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Fasestyring
Viser hvordan en sumbølge dreies i rommet ved å endre fasen på de utgående enkeltbølgene.
Bølgetopper eller elektriske feltvektorer.
Fasestyrt radar
N åpninger i rekke. Parametre som kan endres: bredde på en åpning, avstanden mellom åpningene, bølgelengde og faseforskyvning mellom naboåpninger. I sumbølgen fra alle åpningene kan en se på enten det elektriske feltet eller intensiteten (lineær eller log-skala). Disse størrelsene vises i polare koordinater eller kartesiske koordinater. Inneholder også noen vindusfunsjoner.
Forsøk en ny adresse, i linjen nedenfor står den gamle
Radarprinsipper.
Vurdering: Utrolig grundig artikkel om radar, samt mengdevis av animasjoner (tysk grundighet).
Fasestyrt radar. (Midlertidig ute av drift)
Viser hvordan bølgene fra åpningene i en fasestyrt radarantenne adderes til en resultantbølge.
Hovedvekt på bølgenes gangforskjell og fase ved antennen (Sjøkrigsskolen)
Magnetron
Magnetron, stillbilde
Vurdering: Dette er den eneste animasjonen jeg har funnet om magnetronen. Ser bra ut!
Merknad: Gå litt nedover på siden, dobbelklikk på animasjonen.