Partikkel i felt

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
elektriskfelt10.jpg (6589 byte) Elektroner rundt atomkjerne.
Vurdering: God animasjon av lektronbevegelse.
1. Elektronene på plasseres, gis fart og slippes.
Elektrisk felt-hockey
Vurdering: Strålende animasjon både til å vise elektrisk felt, krefter og bevegelse
Bevegelse i Coulombfeltet.
Et elektron/positron beveger seg i Coulombfeltet. Et banepunkt og farten i punktet velges fritt. Kan f.eks brukes til å se på den elektriske kraften (Sjøkrigsskolen)
elektriskfelt7.jpg (56340 byte) Ladd partikkel i elektromagnetisksk felt.
Vurdering: Meget anvendelig animasjon som viser bevegelsen til en ladning i elektrisk o felt, magnetfelt eller begge.
1. Koordinatsystemet kan dreies i rommet.
2. En del parametre kan endres.
elektriskfelt8.jpg (10858 byte) Avbøying i elektrisk felt.
Vurdering: Enkel animasjon som viser elektronbanen mellom to ladde plater.
1. Spenningen mellom platene kan reguleres.
Bevegelse i homogent elektrisk felt
Dette  er en oppgave: Treff en (eventuelt 2) blink(er) med en utskutt partikkel. Under "flukten" er flere endringer mulig.
Viktige tema: Elektrisk feltstyrke, spenning, plateavstand, elektrisk kraft, starthastighet, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
Bevegelse i inhomogent elektrisk felt.
Viser bevegelsen til et proton/elektron i feltet fra et ladet kuleskall.
Viktige tema: Kraft, energi, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
Hastighetsfilter.
En klassiker fra grunnleggende elektromagnetisme.
En partikkel skytes gjennom et elektrisk felt som står vinkelrett på et magnetfelt.
Problemet er å treffe en liten åpning.
Viktige tema: Elektrisk og magnetisk kraft, fartsavhengighet, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
Vannmolekyl i mikrobølgeovn-1.
Vurdering: God animasjon av vannmolekyl i en mikrobølgeovn.
1. Flere parametre kan endres
elektriskfelt9.jpg (8993 byte) Vannmolekyl i mikrobølgeovn-2.
Vurdering: Enkel animasjon av hvordan en dipol vrir seg i et vekslende elektrisk felt.
1. Effekten kan endres.
magnetfelt3.jpg (65238 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-1.
Vurdering: Veldig god animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Viser kraft, fart og bane.
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt4.jpg (29680 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-2.
Vurdering: Enkel animasjon som viser banen til en partikkel i et magnetfelt.
1. Noen parametre kan endres.
magnetfelt5.jpg (10162 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-3.
Vurdering: Knallbra animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Krever noe trening for å se alle mulighetene, f.eks. : B kan endres under bevegelsen
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt6.jpg (13766 byte) Massespektrograf og skruelinjer.
Vurdering: Meget enkel og lettfattelig om massespektrograf og skruelinjer.