Oversikt

 

  Startside

bulletFysikk 1
bulletFysikk 2       
bulletAtomfysikk
bulletAbsorpsjon og emisjon
bulletDet periodiske system 
bulletDiverse
bulletFourierrekker- og transformasjon
bulletSampling (lyd)
bulletOptisk illusjon
bulletElektromagnetisme                                                                                                        Sjøkrigsskolen i Bergen.
bulletAkseleratorer
bulletAntennefysikk
bulletElektrisk felt
bulletElektromagnetiske bølger
bulletMagnetfelt
bulletInduksjon
bulletPartikkel i felt
bulletRadar
bulletTermisk stråling
bulletEltek
bulletKretser
bulletImpedans
bulletHalvledere
bulletKjernefysikk
bulletKvantemekanikk
bulletFotoelektrisk effekt
bulletFaststoffysikk
bulletDiverse
bulletMekanikk
bulletArbeid og energi
bulletBevegelse i 1D, 2D og 3D
bulletBevegelsesmengde
bulletGravitasjon
bulletKrefter og bevegelse
bulletSirkelbevegelse
bulletSirkelbevegelse generelt
bulletBevegelse i gravitasjonsfelt
bulletRotasjonsdynamikk og statikk
bulletSvinginger og bølger
bulletGrunnleggende tema
bulletLyd
bulletSammensatt svingesystem
bulletSuperposisjon
bulletSvinginger og sirkelbevegelse
bulletDiverse
bulletFluidmekanikk
bulletNye simuleringer laget på Sjøkrigsskolen.
bulletOptikk
bulletBrytning og refleksjon
bulletInterferens og diffraksjon
bulletLaseren
bulletLinsesystemer
bulletOptiske fibre
bulletPolarisasjon
bulletSensorer
bulletRelativitetsteori
bulletTermofysikk
bulletTermofysikk generelt
bulletGasslover
bulletTransmisjon
bulletModulasjon
bulletTransmisjonslinjer