Mekaniske bølger

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Svingende elastiske pendler.
Vurdering: Strålende animasjon av elastisk pendelsvinging.
1.Krever Flash
2.Her er lagt inn både stoppeklokke og meterstokk slik at animasjonen kan brukes som lab.
Svinging1.jpg (10020 byte) Elastisk pendel-1.
Vurdering: Meget enkel animasjon som viser svinging og utslag som tegnes grafisk.
1. Viser en elastisk fjær festet til ei kule.
Svinging5.jpg (14631 byte) Resonans 1.
Vurdering: Enkel animasjon som viser svingingen til tre elastiske pendler med ulike egenfrekvenser.
Svinging3.jpg (38790 byte) Resonans 2.
Vurdering: Meget god animasjon av en svingende pendel.
1. Ved valg av parametre kan en få resonans
2. En animasjon av tvungne svinginger med mange andre muligheter.
Svinging4.jpg (15796 byte) Dempet svinging.
Vurdering: Meget god animasjon av en elastisk pendel med dempede svinginger.
1. Viser en svingende pendel og graf av utslaget.
2. Flere parametre kan endres.
Bølger på streng.
Vurdering: Imponerende grafikk i bølger på en streng.
1. Krever Flash
2.Ulike bølgetyper, demping, strekk osv.
Svinging26.jpg (47615 byte) Bølger på fjær-masse system.
Vurdering: Meget god animasjon som begynner med å trekke en kule ut til siden.
Svinging6.jpg (24189 byte) Transversal bølge.
Vurdering: Fremragende animasjon av transversal bølge.
1. Kan velge mellom vandrebølge (sinus), stående bølge og puls.
2. Flere parametre kan velges.
Svinging7.jpg (33138 byte) Longitudinal bølge.
Vurdering: Fremragende animasjon av longitudinal bølge.
1. Kan velge mellom vandrebølge (sinus), stående bølge og puls.
2. Flere parametre kan velges.
Longitudinal og transversal bølge-1.
Vurdering: Meget illustrerende sammenligning mellom longitudinal bølge og transversal bølge.
Svinging50.jpg (38483 byte) Longitudinal og transversal bølge-2.
Vurdering: Meget god sammenligning mellom longitudinal bølge og transversal bølge.
1. Flere parametre kan endres.
Svinging8.jpg (20772 byte) Periode og bølgelengde.
Vurdering: Grei animasjon som får fram forskjellen på bølgelengde og periode.
1. Viser en bølge i bevegelse samt utslaget i et valgt punkt.
2. Flere parametre kan endres
Svinging9.jpg (20910 byte) Refleksjon og transmisjon.
Vurdering: Grei animasjon av puls på et tau som blir reflektert/transmittert.
1. Flere muligheter.
Svinging10.jpg (10584 byte) Eksempel på brytning.
Vurdering: Enkle bilder som viser hvordan lys brytes og reflekteres.
1. Innfallsvinkelen kan varieres.
Svinging11.jpg (66792 byte) Interferens i vanntank-1.
Vurdering: Fremragende animasjon med utrolig mange muligheter.
1. Viser bølgemønsteret med en, to, tre kilder, spalter etc.
Svinging12.jpg (21593 byte) Interferens i vanntank-2.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av bølger i vanntank
1. Viser et animert interferensmønster, ingen parametre
kan varieres.
Svinging13.jpg (16395 byte) Interferens i vanntank-3.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av bølger i vanntank
1. Viser et animert interferensmønster, en del parametre
kan varieres.
Svinging14.jpg (74161 byte) Interferens, sirkelbølger.
Vurdering: Meget god animasjon av overlagring av sirkelbølger.
1. Viser bølgefronter og hyperbler.
2. Indikerer om punkter har konstruktiv/destruktiv interferens.
3. Flere parametre kan varieres.
Superposisjon av sinusbølger fra to kilder.
(Sjøkrigsskolen)
1. Mange bølgeparametre kan velges, også posisjon til kildene.
2. Tar opp temaet med gangforskjell og konstruktiv/destruktiv interferens.
Svinging15.jpg (52121 byte) Superposisjon av sinusbølger.
Vurdering: En anvendelig animasjon for superposisjon av bølger.
1. Velg f.eks. "Example 1" på nettsiden
2. Viser enkeltbølger og summen i ulike koordinatsystemer.
3. Nye funksjonsuttrykk kan velges for den ene bølgen.

 

Svinging16.jpg (14635 byte) Lyd fra høyttaler.
Vurdering: Enkel og grei illustrasjon av lydbølger
1. Viser fortettinger og fortynninger i lydfeltet
Svinging17.jpg (31028 byte) Gjenklang.
Vurdering: God illustrasjon av lyd i et stort rom
1. Vi hører lyd fra et skudd før og etter teppelegging.
Sveving med lyd-1.
Vurdering: Inneholder en sekvens med 6 scener som forklarer fenomenet på en grunnleggende måte.
1. Godt eksempel på interferens i prasis.
lyd8.jpg (27246 byte) Sveving med lyd-2.
Vurdering: Meget god animasjon om sveving.
1. Lyden kan høres og vises grafisk.
2. Godt eksempel på interferens i prasis.