Magnetfelt

 

Startside Opp
Ulike tema er ordnet i denne rekkefølgen nedover siden:

-    Feltlinjer, grunnleggende
-    Magnetkraft på ledere og ladninger
-    Ulike kilder til magnetfelt
-    Biot-Savarts lov og Amperes lov
-    Diverse
-    Induksjon (Lenz og Faraday) har egen side: Klikk her
 
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
magnetfelt7.jpg (31596 byte) Magnetfelt rundt stavmagnet-1.
Vurdering: En klassiker som nå finnes som animasjon.
1. Et alternativ når du ikke finner fysikkutstyret .
2. Polene kan skrus av og på.
Magnetfelt rundt stavmagnet-2.
Vurdering: Grei illustrasjon av magnetfelt rundt stavmagnet.
1. Magneten kan flyttes rundt og dermed tegnes nye feltlinjer.
magnetfelt1.jpg (28209 byte) Leder i magnetfelt -1.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av magnetkraft på strømførende leder.
1. Retningen på strøm og felt kan velges.
Leder i magnetfelt - 2.
Vurdering: Flott animasjon som viser kreftene som virker på ulike deler av firkantet spole i magnetfelt.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Elektrisk motor - 1.
Vurdering: Enkelt og greit om virkemåten til elektrisk motor.
Elektrisk motor - 2.
Vurdering: Suveren animasjon av virkemåten til en elektrisk motor.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Elektrisk studentmotor.
Vurdering: Kanskje ikke så lett å få til, den der...
Kraft på flat spole i magnetfelt.
Vurdering: Smart animasjon av magnetkraft på spole i magnetfelt.
1. Feltet kan flyttes rundt omkring.
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt3.jpg (65238 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-1.
Vurdering: Veldig god animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Viser kraft, fart og bane.
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt4.jpg (29680 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-2.
Vurdering: Enkel animasjon som viser banen til en partikkel i et magnetfelt.
1. Noen parametre kan endres.
magnetfelt5.jpg (10162 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-3.
Vurdering: Knallbra animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Krever noe trening for å se alle mulighetene, f.eks. : B kan endres under bevegelsen
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt6.jpg (13766 byte) Massespektrograf og skruelinjer.
Vurdering: Meget enkel og lettfattelig om massespektrograf og skruelinjer.
magnetfelt8.jpg (25379 byte) Magnetfelt rundt rett leder.
Vurdering: Meget lettfattelig om magnetfelt rundt leder.
1. Strømmen kan snues.
2. Viser både konvensjonell strømretning og elektronstrøm.
Magnetfelt rundt rett leder.
Vurdering: Enkelt og oversiktlig om magnetiske feltlinjer rundt rett leder.
Magnetfelt rundt rett spole
Vurdering: Jernfilspon-ideen brukt på spole. Fungerer helt greit.
magnetfelt9.jpg (59904 byte) Magnetfelt rundt ledere, spole og partikler, 3D.
Vurdering: En utrolig bra animasjon (men krevende)
1. Mange situasjoner kan velges.
2. Kan dreies i rommet.
3. Snitt i tre plan kan velges. Flere parametre velges.
4. Krever en del for å se alle mulighetene.
magnetfelt10.jpg (71451 byte) Magnetfelt i sløyfe/spole.
Vurdering: Meget bra om magnetfelt.
 
magnetfelt11.jpg (56412 byte) Magnetfelt rundt strømsløyfe/spole.
Vurdering: Enkel framstilling av felt rundt 1, 2 eller 4 strømsløyfer.
1. Hvis problemer, spør en fransklærer.
magnetfelt12.jpg (16055 byte) Retning på magnetfelt inne i solenoide.
Vurdering: Lettfattelig om retning på magnetfelt inne i spole.
1. Et kompass inne i spolen viser feltretningen.
magnetfelt20.jpg (26664 byte) Magnetfelt i rett spole.
Vurdering: Brukbar animasjon som viser feltet i spolen etter hvert som den får flere viklinger.
Ladning lager magnetfelt.
Vurdering: Flott animasjon som viser en ladning i fart og magnetfeltet den lager.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bios-Savarts lov -1 .
Vurdering: Flott animasjon som viser et strømelement og magnetfeltet det lager. Rett leder.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bios-Savarts lov -2.
Vurdering: Flott animasjon som viser et strømelement og magnetfeltet det lager. Sirkelformet leder.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Magnetkraft mellom parallelle strømførende ledere.
Vurdering: Enkel og grei visning av fenomenet.
Bilde mangler foreløpig Superposisjon, magnetfelt. To parallelle strømmer, samme retning
Vurdering: Nydelig animasjon som viser resultantfeltet av to strømmer i samme retning.
1. Viser også tiltrekning
Bilde mangler foreløpig Superposisjon, magnetfelt. To parallelle strømmer, motsatte retninger
Vurdering: Nydelig animasjon som viser resultantfeltet av to strømmer i samme retning.
1. Viser også frastøtning
Amperes lov, integrasjonskurve i torus
Vurdering: Flott animasjon, viser hvordan konturen velges
Amperes lov: Valg av integrasjonskurve
Vurdering: Meget god begrunnelse for valg av integrasjonskurve.
1. Klikk på "Download the animation"
Magnetisering.
Vurdering: Enkel og grei illustrasjon.
Asynkron maskin
Demonstrerer virkemåten til en asynkron maskin. (Sjøkrigsskolen)
Synkron maskin
Demonstrerer virkemåten til en asynkron maskin. (Sjøkrigsskolen)