Magnetfelt

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
magnetfelt7.jpg (31596 byte) Magnetfelt rundt stavmagnet.
Vurdering: En klassiker som nå finnes som animasjon.
1. Et alternativ når du ikke finner fysikkutstyret .
2. Polene kan skrus av og på.
magnetfelt1.jpg (28209 byte) Leder i magnetfelt.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av magnetkraft på strømførende leder.
1. Retningen på strøm og felt kan velges.
  Leder i magnetfelt
Kraft på flat spole i magnetfelt.
Vurdering: Smart animasjon av magnetkraft på spole i magnetfelt.
1. Feltet kan flyttes rundt omkring.
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt3.jpg (65238 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-1.
Vurdering: Veldig god animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Viser kraft, fart og bane.
2. Flere parametre kan endres.
magnetfelt4.jpg (29680 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-2.
Vurdering: Enkel animasjon som viser banen til en partikkel i et magnetfelt.
1. Noen parametre kan endres.
magnetfelt5.jpg (10162 byte) Ladd partikkel i magnetfelt-3.
Vurdering: Knallbra animasjon av partikkel i magnetfelt.
1. Krever noe trening for å se alle mulighetene, f.eks. : B kan endres under bevegelsen
2. Flere parametre kan endres.
Hastighetsfilter.
En klassiker fra grunnleggende elektromagnetisme.
En partikkel skytes gjennom et elektrisk felt som står vinkelrett på et magnetfelt.
Problemet er å treffe en liten åpning.
Viktige tema: Elektrisk og magnetisk kraft, fartsavhengighet, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
magnetfelt6.jpg (13766 byte) Massespektrograf og skruelinjer.
Vurdering: Meget enkel og lettfattelig om massespektrograf og skruelinjer.
magnetfelt8.jpg (25379 byte) Magnetfelt rundt rett leder.
Vurdering: Meget lettfattelig om magnetfelt rundt leder.
1. Strømmen kan snues.
2. Viser både konvensjonell strømretning og elektronstrøm.
Magnetfelt rundt rett leder.
Vurdering: Enkelt og oversiktlig om magnetiske feltlinjer rundt rett leder.
Magnetfelt rundt rett spole
Vurdering: Jernfilspon-ideen brukt på spole. Fungerer helt greit.
magnetfelt9.jpg (59904 byte) Magnetfelt rundt ledere, spole og partikler, 3D.
Vurdering: En utrolig bra animasjon (men krevende)
1. Mange situasjoner kan velges.
2. Kan dreies i rommet.
3. Snitt i tre plan kan velges. Flere parametre velges.
4. Krever en del for å se alle mulighetene.
magnetfelt10.jpg (71451 byte) Magnetfelt i sløyfe/spole.
Vurdering: Meget bra om magnetfelt.
 
magnetfelt11.jpg (56412 byte) Magnetfelt rundt strømsløyfe/spole.
Vurdering: Enkel framstilling av felt rundt 1, 2 eller 4 strømsløyfer.
1. Hvis problemer, spør en fransklærer.
Magnetkraft mellom parallelle strømførende ledere.
Vurdering: Enkel og grei visning av fenomenet.
magnetfelt12.jpg (16055 byte) Retning på magnetfelt inne i solenoide.
Vurdering: Lettfattelig om retning på magnetfelt inne i spole.
1. Et kompass inne i spolen viser feltretningen.
Magnetfluks.
Vurdering: Flott animasjon som illustrerer begrepet magnetfluks.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm