Krumlinjet bevegelse

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kast1.jpg (16231 byte) Kastebevegelse.
Vurdering: Enkel animasjon som viser ballkast.
1. Illustrerer begrepet plan bevegelse
kast2.jpg (36369 byte) Prosjektilbevegelse.
Vurdering: Festlig animasjon av kanonskudd mot blink.
1. Mange parametre kan velges.
2. Vanskelig å treffe blinken !
Prosjektilbevegelse med hastighetskomponenter-1
2D bevegelse der en kan velge mellom å se på (x,y) eller (vx,vy). Tydelig visning av (v0x,v0y) for å knytte appleten til beregningsmodellen.
En del andre muligheter, blant annet en enkel modell med luftmotstand. Inneholder 5 oppgaver. (Sjøkrigsskolen)
kast3.jpg (37402 byte) Prosjektilbevegelse med hastighetskomponenter-2.
Vurdering: Meget god animasjon av plan prosjektilbevegelse.
1. Kan vise hastighetskomponentene.
2. Mange parametre kan endres.
Prosjektilbevegelse med hastighetskomponenter-3.
Vurdering: Meget god animasjon av plan prosjektilbevegelse.
1. Kan vise hastighetskomponentene.
2. Mange parametre kan endres.
Akselerasjon.
Innføring i sentripetalakselerasjon. Til sammenligning er også konstant akselerasjon i rettlinjet bevegelse tatt med. Hovedvekt på å finne fartsendring fra vektorer.
Planpendelen.
Vurdering: God animasjon om et vanskelig tema.
1. Viser alle krefter, nettokraft osv under bevegelsen
Akselerasjon i rettlinjet bane og i sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser fart og akselerasjon for ulike banetyper.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring på flat sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser kreftene som virker på bilen
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring på dosert sirkelbane.
Vurdering: Flott animasjon som viser kreftene som virker på bilen
1. Ingen friksjon. Sentripetalkraften er en komponent av tyngdekraften.
2. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring i vertikal loop.
Vurdering: Flott animasjom som også viser kreftene som virker på bilen under bevegelsen.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Bilkjøring i vertikal loop, mislykket forsøk.
Vurdering: Flott animasjom som også viser kreftene som virker på bilen under bevegelsen.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
sirkelbevegelse1.jpg (14446 byte) Ball i snor.
Vurdering: God animasjon som viser ball som går i sirkelbevegelse.
1. Radien kan endres.
sirkelbevegelse2.jpg (36322 byte) Karusell.
Vurdering: Knallbra animasjon av en roterende karusell.
1. Kan vise kreftene.
2. Flere parametre kan endres.