Kjernefysikk

 

Startside Opp

Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kjernefysikk1.jpg (17579 byte) Rutherfords eksperiment.
Vurdering: God animasjon av en klassiker.
Radioaktive serier.
Vurdering: Lettlest og oversiktlige grafer av de fire radioaktive seriene
Halveringstid-1.
Vurdering: Grei simulering av radioaktiv omdanning.
1. Antall atomer vises både grafisk og som prikker.
2. Halveringstiden kan endres.
Halveringstid-2.
Vurdering: Grei simulering av radioaktiv omdanning.
1. Antall atomer vises både grafisk og som prikker.
2. Halveringstiden kan endres.
Halveringstid-3.
Vurdering: Meget oversiktlig og enkel presentasjon av ulike isotopers radioaktive egenskaper.
1. Tar utgangspunkt i et nuklidekart.
Halveringstid-4.
Vurdering: Meget oversiktlig og enkel presentasjon av ulike isotopers egenskaper, blant annet stabilitet.
1. Tar utgangspunkt i det periodiske systemet.
Rutherfordspredning-1.
Vurdering: OK animasjon av en ladd partikkel som kolliderer med en atomkjerne.
1. Det vises en og en avbøying. Vis litt tålmodighet for å se alt som kan skje!
Rutherfordspredning-2.
Vurdering: God animasjon av spredningen.
1. Spaltbredden kan endres.
Rutherfordspredning-3.
Vurdering: Meget god animasjon av partikkelspredning.
1. Partikkelhastigheten kan endres.
Kjedereaksjon-1.
Vurdering: Meget god animasjon av en kjedereaksjon.
1. Antall nøytroner vises grafisk.
Kjedereaksjon-2.
Vurdering: Enkel animasjon (video) av nøytroner som treffer atomkjerner.
Kjedereaksjon-3
Vurdering: Flott animasjon som viser prosessen, kjedereaksjon og et kraftverk
Fisjon-1
Vurdering: Flott video som viser både fisjonsprosessen og den etterfølgende kjedereaksjonen
 
Fisjon-2.
Vurdering: Meget god animasjon av fisjon.
1. To ulike grafiske framstillinger kan velges.
Fusjon i tre trinn.
Vurdering: Glimrende (og enkel) visning av en fusjonsprosess.
Fusjonsprosessen på sola.
Vurdering: Glimrende animasjon av en komplisert prosess (som går i flere trinn)
1. Temperaturen kan reguleres.
Fusjonsreaktoren
Vurdering: Gode bilder om ulike deler av en fusjonsreaktor
Kontroll av kraftverk.
Vurdering: Etter en ulykke er oppgaven å hindre nedsmelting av kraftverket i Tsjernobyl. Kanonbra animasjon!
1. Pumper, ventiler og kontrollstaver kan reguleres.
2. Det finnes 3 forskjellige ulykker.
Kjernekraftverk-1.
Vurdering: Meget oversiktlig og grei animasjon av kjernekraftverk (trykkvannsreaktor)
Kjernekraftverk-2.
Vurdering: Meget god animasjon av virkemåten til et kjernekraftverk.
Atombomben "Little Boy".
Vurdering: God animasjon av virkemåten til en atombombe av denne typen.
1. En del data om bomben er tatt med.
Atombomben "Fat Man".
Vurdering: God animasjon av virkemåten til en atombombe av denne typen.
1. En del data om bomben er tatt med.
Parproduksjon og annihilering.
Vurdering: Bra animasjon av begge fenomener
Annihilering.
Vurdering: Enkel animasjon som viser elektroner, positroner, gammastråling og detektor.
Kvarker.
Vurdering: Meget enkelt og lærerikt "spill" som viser hvordan kvarker bygger opp baryoner og mesoner.
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
Vurdering: Utrolig god og enkel animasjon av fenomenet. Kan absolutt anbefales.