Kjernefysikk

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kjernefysikk1.jpg (17579 byte) Rutherfords eksperiment.
Vurdering: God animasjon av en klassiker.
Radioaktive serier.
Vurdering: Lettlest og oversiktlige grafer av de fire radioaktive seriene
Halveringstid-1.
Vurdering: Grei simulering av radioaktiv omdanning.
1. Antall atomer vises både grafisk og som prikker.
2. Halveringstiden kan endres.
Halveringstid-2.
Vurdering: Grei simulering av radioaktiv omdanning.
1. Antall atomer vises både grafisk og som prikker.
2. Halveringstiden kan endres.
Halveringstid-3.
Vurdering: Meget oversiktlig og enkel presentasjon av ulike isotopers radioaktive egenskaper.
1. Tar utgangspunkt i et nuklidekart.
Halveringstid-4.
Vurdering: Meget oversiktlig og enkel presentasjon av ulike isotopers egenskaper, blant annet stabilitet.
1. Tar utgangspunkt i det periodiske systemet.
Rutherfordspredning-1.
Vurdering: OK animasjon av en ladd partikkel som kolliderer med en atomkjerne.
1. Det vises en og en avbøying. Vis litt tålmodighet for å se alt som kan skje!
Rutherfordspredning-2.
Vurdering: God animasjon av spredningen.
1. Spaltbredden kan endres.
Rutherfordspredning-3.
Vurdering: Meget god animasjon av partikkelspredning.
1. Partikkelhastigheten kan endres.
Kjedereaksjon-1.
Vurdering: Meget god animasjon av en kjedereaksjon.
1. Antall nøytroner vises grafisk.
Kjedereaksjon-2.
Vurdering: Enkel animasjon (video) av nøytroner som treffer atomkjerner.
Kjedereaksjon-3
Vurdering: Flott animasjon som viser prosessen, kjedereaksjon og et kraftverk
Fisjon-1
Vurdering: Flott video som viser både fisjonsprosessen og den etterfølgende kjedereaksjonen
 
Fisjon-2.
Vurdering: Meget god animasjon av fisjon.
1. To ulike grafiske framstillinger kan velges.
Fusjon i tre trinn.
Vurdering: Glimrende (og enkel) visning av en fusjonsprosess.
Fusjonsprosessen på sola.
Vurdering: Glimrende animasjon av en komplisert prosess (som går i flere trinn)
1. Temperaturen kan reguleres.
Fusjonsreaktoren
Vurdering: Gode bilder om ulike deler av en fusjonsreaktor
Kontroll av kraftverk.
Vurdering: Etter en ulykke er oppgaven å hindre nedsmelting av kraftverket i Tsjernobyl. Kanonbra animasjon!
1. Pumper, ventiler og kontrollstaver kan reguleres.
2. Det finnes 3 forskjellige ulykker.
Kjernekraftverk.
Vurdering: Meget oversiktlig og grei animasjon av kjernekraftverk (trykkvannsreaktor)
Atombomben "Little Boy".
Vurdering: God animasjon av virkemåten til en atombombe av denne typen.
1. En del data om bomben er tatt med.
Atombomben "Fat Man".
Vurdering: God animasjon av virkemåten til en atombombe av denne typen.
1. En del data om bomben er tatt med.
Parproduksjon og annihilering.
Vurdering: Bra animasjon av begge fenomener
Annihilering.
Vurdering: Enkel animasjon som viser elektroner, positroner, gammastråling og detektor.
Kvarker.
Vurdering: Meget enkelt og lærerikt "spill" som viser hvordan kvarker bygger opp baryoner og mesoner.