Fysikkanimasjoner

 

 

Fysikk 1 Fysikk2 Tema Oversikt Nyheter Oppgaver

 
Vi har samlet flere hundre fysikkanimasjoner som vi mener er av meget god kvalitet og velegnet til bruk i et klasserom.   Animasjonene er også organisert slik at de er lette å finne til bruk i Fysikk 1/Fysikk 2 kurs. Organiseringen tilsvarer noenlunde en lærebok i  fysikk.

 
Vi har også en organisering som går på tema. Animasjoner av mer avanserte tema  finnes her.   Organiseringen her er tilpasset ulike kurs ved Sjøkrigsskolen, men vi mener at strukturen er slik at også andre kan finne fram.   Kontakt oss:   Leif Fausa  Lars Olav Tveita

 

 

 

   www.sksk.mil.no