Halvlederfysikk

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kvantefysikk6.jpg (26007 byte) Krystall-2.
Vurdering: Grei illustrasjon av krystallstruktur.
1. Kan dreies i rommet.
kvantefysikk5.jpg (14917 byte) Oscillerende 3D-krystall.
Vurdering: Grei animasjon av partikkelsvinginger i en krystall.
Silisiumkrystall.
Vurdering: God animasjon av en rein Si-krystall og dopet krystall

NB!  Velg side 4, dopet halvleder

Hullstrøm
Vurdering: God animasjon for å illustrere begrepet hullstrøm
Velg side3
Donoratomer.
Vurdering: Grundig og meget god animasjon av plassering av donoratomer i en Si-krystall.
1. Viser også energinivåer.
Akseptoratomer.
Vurdering: Grundig og meget god animasjon av plassering av akseptoratomer i en Si-krystall.
1. Viser også energinivåer og hullstrøm.
pn-overgang og diode i lederetning og sperreretning
Vurdering: Grei illustrasjon av hvordan en diode virker.
Velg side 5, Diode; Velg A og B i valglista
Transistor: npn, FET og transistorkoplinger
Vurdering: Meget god animasjon av en transistor
Velg side 6, Transistor. Se på A, B, C, D og E
Lysdiode (LED)
Vurdering: Meget god animasjon av hvorfor en diode kan lyse.
Velg side 5, Diode; Velg C, D og E i valglista
Fotodioden
Vurdering: Meget god animasjon av en viktig sensor
Velg side 7, Fotodioden. Se gjennom valgene A...E
Elektronoverganger.
Vurdering: God animasjon av stråling fra halvleder.
1. Eksiteringen er også fotoner.
Lysemiterende diode, LED.
Vurdering: Meget god animasjon av hvordan en diode lyser.
1. Både halvlederstoff og spenning kan varieres.
2. God illustrasjon av fargen på lyset.
Fotovoltaisk energi, solcelle.
Vurdering: Meget god animasjon av fysikken i ei solcelle.
1. Sakner hullstrøm i siste del.
sensorer2.jpg (10123 byte) CCD (Charge Coupled Device)-1.
Vurdering: Meget gode powerpoint-presentasjoner om en popolær elektrooptisk sensor.
CCD (Charge Coupled Device)-2.
Vurdering: Svært god illustrasjon av avlesning av ladning på pixlene i en CCD.
sensorer1.jpg (28472 byte) Bayer-filter.
Vurdering: God og lettfattelig illustrasjon av hvordan et elektrooptisk Bayer-filter virker.
Digitale bilder og romlig oppløsning.
Meget god illustrasjon av den romlige oppløsningen til digitale bilder.
1. Antall pixler kan velges.
Digitale bilder og pixelkvantisering.
Vurdering: Enkel og god illustrasjon av hvordan kvantiseringen skal forståes.