Grunnleggende tema

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Svingende elastiske pendler.
Vurdering: Strålende animasjon av elastisk pendelsvinging.
1.Krever Flash
2.Her er lagt inn både stoppeklokke og meterstokk slik at animasjonen kan brukes som lab.
Hooks lov.
Vurdering: Nydelig animasjon av svingende kloss/fjær. Krften på klossen vises.
Svinging1.jpg (10020 byte) Elastisk pendel-1.
Vurdering: Meget enkel animasjon som viser svinging og utslag som tegnes grafisk.
1. Viser en elastisk fjær festet til ei kule.
Svinging4.jpg (15796 byte) Dempet svinging-1.
Vurdering: Meget god animasjon av en elastisk pendel med dempede svinginger.
1. Viser en svingende pendel og graf av utslaget.
2. Flere parametre kan endres.
Svinging42.jpg (13165 byte) Dempet svinging-2.
Vurdering: Enkel sammenligning mellom to pendler, der den ene utfører en dempet svinging.
Tvungne svinginger, en video fra dagliglivet.
Vurdering: God introduksjon til et komplekst emne.
Frie og tvungne svinginger.
Vurdering: Strålende animasjon med mange muligheter.
1. Naturlig respons, tvungen respons, demping, resonans
Svinging5.jpg (14631 byte) Tvungne svinginger og resonans-1.
Vurdering: Enkel animasjon som viser svingingen til tre elastiske pendler med ulike egenfrekvenser.
Svinging3.jpg (38790 byte) Tvungne svinginger og resonans-2.
Vurdering: Meget god animasjon av en svingende pendel.
1. Ved valg av parametre kan en få resonans
2. En animasjon av tvungne svinginger med mange andre muligheter.
Tvungne svinginger og resonans-3
Vurdering: Lærerik animasjon, nydelig utført.
1. Flere element kan svinge samtidig. Justerbar frekvens
Svinging47.jpg (28869 byte) Tvungne svinginger-1.
Vurdering: Meget god animasjon av tvungne svinginger.
1. Flere parametre kan velges.
Svinging49.jpg (56225 byte) Tvungne svinginger-2.
Vurdering: God animasjon som viser svingingen til en planpendel.
1. Flere parametre kan velges.
2. Utslag/fart vises på et scop.
Tvungne svinginger-3
Fjær, masse, eller begge deler utsettes for en harmonisk kraft.
Serieresonans. (Sjøkrigsskolen)
Tvungne svinginger-4
Fjær utsettes for harmonisk kraft i den ene enden. I andre enden er en masse.
Parallellresonans (Sjøkrigsskolen)
Tvungne svinginger-5
System med to fjærer og to masser. Flere resonansfrekvenser. (Sjøkrigsskolen)
Tvungne svinginger-6
Vurdering: Stilig animasjon av elastisk pendel som settes i svinginger
1. Demping og naturlig frekvens kan varieres
Svinging43.jpg (3099 byte) Passive vibrasjonsdempende systemer.
Vurdering: God illustrasjon av hvordan et passivt system (fjær og dempeledd) isolerer mot støt (impulsrespons).
Bølger på streng.
Vurdering: Imponerende grafikk i bølger på en streng.
1. Krever Flash
2.Ulike bølgetyper, demping, strekk osv.
Svinging6.jpg (24189 byte) Transversal bølge.
Vurdering: Fremragende animasjon av transversal bølge.
1. Kan velge mellom vandrebølge (sinus), stående bølge og puls.
2. Flere parametre kan velges.
Svinging41.jpg (18814 byte) Transversal sinusbølge.
Vurdering: Meget god bølgeanimasjon, spesielt faseforhold.
1. To parametre kan endres.
Svinging7.jpg (33138 byte) Longitudinal bølge.
Vurdering: Fremragende animasjon av longitudinal bølge.
1. Kan velge mellom vandrebølge (sinus), stående bølge og puls.
2. Flere parametre kan velges.
Longitudinal og transversal bølge-1.
Vurdering: Meget illustrerende sammenligning mellom longitudinal bølge og transversal bølge.
Svinging50.jpg (38483 byte) Longitudinal og transversal bølge-2.
Vurdering: Meget god sammenligning mellom longitudinal bølge og transversal bølge.
1. Flere parametre kan endres.
Svinging44.jpg (42028 byte) Bølgeeksempler.
Vurdering: Gode eksempler på transversale og longitudinale og mer sammensatte bølger.
Vandrebølge og fasevinkler.
Vurdering: Glimrende illustrasjon av fasen til svingingen i et punkt på en vandrebølge.
Tegning av utslag-tid grafer i et bølgepunkt.
Grunnleggende om utslaget i en bølge.
(Sjøkrigsskolen)
Svinging8.jpg (20772 byte) Periode og bølgelengde.
Vurdering: Grei animasjon som får fram forskjellen på bølgelengde og periode.
1. Viser en bølge i bevegelse samt utslaget i et valgt punkt.
2. Flere parametre kan endres
Refleksjon og grensekrav.
Vurdering: Flott animasjon som viser en puls mot løs/fast overgang.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
Svinging9.jpg (20910 byte) Refleksjon og transmisjon-1.
Vurdering: Grei animasjon av puls på et tau som blir reflektert/transmittert.
1. Flere muligheter.
Svinging45.jpg (3355 byte) Refleksjon og transmisjon-2.
Vurdering: Meget lettfattelig animasjon som viser diverse situasjoner med bølgepulser på tau.
Svinging46.jpg (28730 byte) Refleksjon og transmisjon-3.
Vurdering: Kanonbra, men krevende animasjon av temaet.
1. Bølgeimpedansen i de to mediene kan endres.
2. Viser superposisjon av framgående og reflektert bølge.
Refleksjon og transmisjon i grenseflate.
Viser innkommende bølge, reflektert bølge og transmittert bølge, eventuelt også sum av innkommende og reflektert bølge.
Reflektometer, kalkulator.
Vurdering: Meget bra! Både animasjon og beregning:
1. Flere parametre, som SWR, kan velges