Faststoff-fysikk

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kvantefysikk6.jpg (26007 byte) Krystall-2.
Vurdering: Grei illustrasjon av krystallstruktur.
1. Kan dreies i rommet.
kvantefysikk5.jpg (14917 byte) Oscillerende 3D-krystall.
Vurdering: Grei animasjon av partikkelsvinginger i en krystall.
Elektrisk strøm i fast stoff.
Vurdering: Endelig en skikkelig strøm-modell!
1. Tar med både spenning og temperatur
kvantefysikk7.jpg (24406 byte) Bose-Einstein kondensering.
Vurdering: Enkel og grei animasjon av fenomenet.
1. Vel verdt å lese teksten som kommer først.
Silisiumkrystall.
Vurdering: God animasjon av en rein Si-krystall og dopet krystall

NB!  Velg side 4, dopet halvleder

Hullstrøm
Vurdering: God animasjon for å illustrere begrepet hullstrøm
Velg side3
Donoratomer.
Vurdering: Grundig og meget god animasjon av plassering av donoratomer i en Si-krystall.
1. Viser også energinivåer.
Akseptoratomer.
Vurdering: Grundig og meget god animasjon av plassering av akseptoratomer i en Si-krystall.
1. Viser også energinivåer og hullstrøm.
pn-overgang og diode i lederetning og sperreretning
Vurdering: Grei illustrasjon av hvordan en diode virker.
Velg side 5, Diode; Velg A og B i valglista
Lysdiode (LED)
Vurdering: Meget god animasjon av hvorfor en diode kan lyse.
Velg side 5, Diode; Velg C, D og E i valglista
Fotodioden
Vurdering: Meget god animasjon av en viktig sensor
Velg side 7, Fotodioden. Se gjennom valgene A...E
Transistor: npn, FET og transistorkoplinger
Vurdering: Meget god animasjon av en transistor
Velg side 6, Transistor. Se på A, B, C, D og E
Fermifunksjonen-1.
Greie bilder som illustrere fermifunksjonen ved ulike temperaturer.
1. Har også et eksempel med halvleder.
Fermifunksjonen-2.
Greie bilder som illustrere fermifunksjonen for halvledere
kvantefysikk11.jpg (42445 byte) Fermifunksjon-3.
Vurdering: God illustrasjon av fermifunksjon i faststoff.
1. Inneholder egne forklaringsvinduer.
2. Temperaturen kan endres.
Elektronoverganger.
Vurdering: God animasjon av stråling fra halvleder.
1. Eksiteringen er også fotoner.
Lysemiterende diode, LED.
Vurdering: Meget god animasjon av hvordan en diode lyser.
1. Både halvlederstoff og spenning kan varieres.
2. God illustrasjon av fargen på lyset.
Fotovoltaisk energi, solcelle.
Vurdering: Meget god animasjon av fysikken i ei solcelle.
1. Sakner hullstrøm i siste del.