Elektromagnetiske bølger

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Det elektromagnetiske spektrum.
Vurdering: God illustrasjon av hvordan vi benytter det elektromagnetiske spektret.
Svingende ladning og elektromagnetisk bølge.
Vurdering: Fin animasjon av bølgen og ladningen som genererer bølgen
EMWave1.jpg (30057 byte) Elektromagnetisk planbølge-1.
Vurdering: God animasjon av feltene i en elektromagnetisk bølge
Elektromagnetisk planbølge-2 med farger.
Vurderning: OK animasjon som viser en planbølge i det synlige område i "korrekt" farge.
Front i elektromagnetisk planbølge
Vurdering: Enkel animasjon - god idé
Elektromagnetisk planbølge sett fra ulike sider
(Sjøkrigsskolen)
EMWave9.jpg (36484 byte) Elektromagnetisk planbølge-2.
Vurdering: Meget god animasjon av feltene i en planbølge.
1. Bølgelengden kan endres.
Elektromagnetisk planbølge-4.
Elektromagnetisk planbølge med variabel frekvens og amplitude.
Viktig tema: Hvordan virker piskantenner og rammeantenner? (Sjøkrigsskolen)
EMWave2.jpg (27340 byte) Elektromagnetisk planbølge og mottakerantenne.
Vurdering: God animasjon av feltene i en elektromagnetisk bølge og strøm som oppstår i en mottagerantenne.
1. Antennen kan vris i forhold til feltretningene.
EMWave3.jpg (169360 byte) Elektromagnetiske bølger.
Vurdering: Kjempebra animasjoner med mange muligheter.
1. Her er flere kilder, frekvenser, reflektorer, diel. etc
EMWave4.jpg (46253 byte) Dipolstråling.
Vurdering: God animasjon av feltene fra en dipolantenne.
EMWave5.jpg (43845 byte) Retarderte felt.
Vurdering: God animasjon av felt rundt en akselerert ladning.
1. Velg "Retarded Fields"  fra listen.
EMWave6.jpg (52342 byte) Planpolarisering.
Vurdering: Meget god animasjon av planpolarisering.
1. Flere parametre kan velges.
EMWave7.jpg (33392 byte) Polarisering.
Vurdering: God animasjon som viser ulike typer polarisasjon.
EMWave8.jpg (43014 byte) Sirkulær polarisering.
Vurdering: Knallbra animasjon av sirkulær polarisasjon.
1. Flere parametre kan velges.
EMWave13.jpg (40200 byte) Elliptisk polarisering.
Vurdering: God animasjon av elliptisk polarisering.
EMWave14.jpg (77726 byte) Polarisator.
Vurdering: Meget god animasjon av hva som skjer i en polarisator.
1. Bølgelengden kan endres.
EMWave15.jpg (71202 byte) Dreiing av polarisasjonsplan.
Vurdering: Meget bra animasjon som viser hvordan feltet dreies i et optisk aktivt medium.
Merknad:  En del animasjoner som går på refleksjoner og superposisjon ligger under Transmisjon
EMWave10.jpg (33362 byte) Stående elektromagnetisk bølge.
Vurdering: Meget god animasjon av feltene i en stående elektromagnetisk bølge.
1. Bølgelengden kan endres.
EMWave11.jpg (53674 byte) Elektromagnetisk bølge i metall.
Vurdering: Meget god animasjon av en elektromagnetisk bølge som trenger inn i en metalloverflate og dempes.
EMWave12.jpg (41870 byte) Transmisjon og refleksjon, randkrav.
Vurdering: Veldig bra animasjon som viser randkravene for E og B ved grenseflaten.
Waveguide.
Modell for noen grunnleggende modi i rektangulær bølgeleder.
Viktig tema: Randkrav, modus. (Sjøkrigsskolen)
TE1,0 modus
Vurdering: Lettfattelig animasjon
TE1,0 modus, ingen transmisjon
Vurdering: Lettfattelig animasjon. For lav frekvens
TE2,0 modus
Vurdering: Lettfattelig animasjon
Refleksjon.
En elektromagnetisk planbølge faller inn mot en ideell leder, slik at E-feltet er parallelt med flaten. Kun E-felt vises. Innfallsvinkelen kan endres.
Innfallende bølge, reflektert bølge eller resultantbølgen kan studeres. Viktig forståelse for bølger i bølgeledere.
Viktig tema: Randkrav for det elektriske feltet. (Sjøkrigsskolen)
Waveguide, TE(m,0)
En planbølge går i sikk-sakk mellom sideflatene, slik at E-vektoren er vinkelrett på topp/bunnflaten.
Innfallende bølge, reflektert bølge eller resultantbølgen kan studeres.
Viktige tema: Randkrav og bølgemodi. Innfallsvinkler. Cut-off. (Sjøkrigsskolen)
EMWave16.jpg (63688 byte) Hulromsresonator.
Vurdering: Utrolig bra animasjon av feltene i en hulromsresonator.
1. Modus kan velges.
2. E, B , ladninger  etc. kan vises.
3. 3 ulike snitt kan legges gjennom hulrommet som også kan dreies.
EMWave17.jpg (54893 byte) Rektangulær bølgeleder.
Vurdering: Utrolig bra animasjon av feltene i en rektangulær bølgeleder.
1. Både TE og TM modus kan velges.
2. E, B, strømmer etc kan vises.
3. 3 ulike snitt kan legges gjennom hulrommet som også kan dreies .