Elektrisk felt

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
elektriskfelt19.jpg (31041 byte) Ladning ved induksjon.
Vurdering: God animasjon av hvordan en nøytral gjenstand lades ved induksjon.
1. Enkel forklaring under bildene.
Elektrisk kraft mellom ladninger.
Vurdering: OK animasjon av statiske elektriske krefter.
1. Video med lydforklaring.
Van de Graaf generatoren
Vurdering: Strålende animasjon om oppladning og utladning av en van de Graaf generator.
Elektrisk feltstyrke og superposisjonsprinsippet.

Superposisjon ev elektriske feltstyrkevektorer fra opp til 4 ulike ladninger. Inneholder 7 oppgaver.
(Sjøkrigsskolen)

Coulombs lov og elektrisk felt.
Viser elektrisk  kraft mellom punktladninger og hvordan elektrisk feltstyrke bestemmes.
(Sjøkrigsskolen)
Elektrisk felt-1 med feltsensor.
Vurdering: Strålende grafikk og gjennomtenkt opplegg.
1. En testladning der kraften vises kan plasseres i feltet.
2. Viser også ekvipotensialflater gjennom fritt valgte punkt.
elektriskfelt1.jpg (131495 byte) Elektrisk felt-2.
Vurdering: Gode illustrasjoner av elektrisk felt rundt ladninger.
1. Let nedover siden til du finner "2D Electrostatics Applet"
2. Mange ulike ladningsfordelinger og typer visninger.
elektriskfelt2.jpg (50187 byte) Elektrisk felt-3.
Vurdering: Meget enkle illustrasjoner av feltet rundt en eller to ladninger.
1. Forholdet mellom ladningene kan velges.
elektriskfelt3.jpg (36395 byte) Elektrisk felt-4.
Vurdering: Meget gode illustrasjoner av elektrisk felt omkring to ladninger.
1. Ladningene kan flyttes rundt omkring.
2. Fortegnsvalg på en ladning.
elektriskfelt4.jpg (8580 byte) Elektrisk felt-5.
Vurdering: Meget god "felttester"
1. Ved å klikke på et rompunkt fåes feltvektoren i punktet.
Ladet ring og elektrisk felt-superposisjon
Vurdering: Veldig bra grafikk og god idé.
1.Bildet dreies med musa.
2.Større/mindre med Ctrl-klikk/dra eller a og z på tastaturet.
Elektrisk felt og gauss lov.
Vurdering: Viser bl.annet fluksen gjennom en boks som plasseres i feltet.
1. Velg: Setup->Point Charge, Floor->No Lines, Display->Field Vectors, Mouse->Surface Integral.
elektriskfelt5.jpg (29394 byte) Ladningsfordeling.
Vurdering: Meget god animasjon av hvordan ladninger beveger seg før det oppnåes en statisk situasjon.
1. Viser ladninger og krefter, 4 modeller.
elektriskfelt10.jpg (6589 byte) Elektroner rundt atomkjerne.
Vurdering: God animasjon av lektronbevegelse.
1. Elektronene på plasseres, gies fart og slippes.
elektriskfelt12.jpg (65758 byte) Elektrisk dipol.
Vurdering: God illustrasjon av det elektriske feltet rundt en elektrisk dipol.
1. Kan også vise elektrisk  potensial.
elektriskfelt14.jpg (118574 byte) Elektrisk felt rundt flere ladninger-2.
Vurdering: Meget god animasjon som viser elektrisk felt rundt et antall ladninger.
1. Kan også vise ekvipotensialflater
elektriskfelt15.jpg (23085 byte) Elektrisk potensial.
Vurdering: Meget god animasjon som viser det elektriske potensialet (fargekode) rundt en ladningsfordeling.
elektriskfelt16.jpg (69936 byte) Gauss lov 1.
Vurdering : God animasjon av Gauss lov.
1. Den elektriske fluksen måles ved å skyve en boks rundt omkring i et rom med ladninger.
Gauss lov 2.
Vurdering: Nydelig grafikk viser fluks gjennom en "ballong" som beveger seg i det elektriske feltet til en dipol.
Gauss lov, 3D.
Vurdering: Fantasifull animasjon som viser elektrisk fluks gjennom sidene i en boks.
1. Adresse til produsenten: http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm
elektriskfelt17.jpg (16096 byte) Oscilloscopet.
Vurdering: Meget illustrerende video som viser en elektronstråle i et scop.
elektriskfelt6.jpg (18239 byte) Lynnedslag.
Vurdering: Meget god animasjon av ladningsfordeling og elektrisk utladning.
1. Illustrerer kapasitans.
Kondensatoren
Vurdering: Meget god illustrasjon av sentrale størrelser.
1. Dielektrikum kan velges