Elektrisk felt

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Elektrisk felt-hockey
Vurdering: Strålende animasjon både til å vise elektrisk felt, krefter og bevegelse
Elektrisk felt-1 med feltsensor.
Vurdering: Strålende grafikk og gjennomtenkt opplegg.
1. En testladning der kraften vises kan plasseres i feltet.
2. Viser også ekvipotensialflater gjennom fritt valgte punkt.
elektriskfelt1.jpg (131495 byte) Elektrisk felt-2.
Vurdering: Gode illustrasjoner av elektrisk felt rundt ladninger.
1. Let nedover siden til du finner "2D Electrostatics Applet"
2. Mange ulike ladningsfordelinger og typer visninger.
elektriskfelt2.jpg (50187 byte) Elektrisk felt-3.
Vurdering: Meget enkle illustrasjoner av feltet rundt en eller to ladninger.
1. Forholdet mellom ladningene kan velges.
elektriskfelt3.jpg (36395 byte) Elektrisk felt-4.
Vurdering: Meget gode illustrasjoner av elektrisk felt omkring to ladninger.
1. Ladningene kan flyttes rundt omkring.
2. Fortegnsvalg på en ladning.
elektriskfelt4.jpg (8580 byte) Elektrisk felt-5.
Vurdering: Meget god "felttester"
1. Ved å klikke på et rompunkt fåes feltvektoren i punktet.
Elektrisk feltstyrke og superposisjonsprinsippet.

Superposisjon ev elektriske feltstyrkevektorer fra opp til 4 ulike ladninger. Inneholder 7 oppgaver.
(Sjøkrigsskolen)

elektriskfelt5.jpg (29394 byte) Ladningsfordeling.
Vurdering: Meget god animasjon av hvordan ladninger beveger seg før det oppnåes en statisk situasjon.
1. Viser ladninger og krefter, 4 modeller.
elektriskfelt6.jpg (18239 byte) Lynnedslag.
Vurdering: Meget god animasjon av ladningsfordeling og elektrisk utladning.
1. Illustrerer kapasitans.
elektriskfelt7.jpg (56340 byte) Ladd partikkel i elektrisk felt.
Vurdering: Meget anvendelig animasjon som viser bevegelsen til en ladning i elektrisk felt, magnetfelt eller begge.
1. Koordinatsystemet kan dreies i rommet.
2. En del parametre kan endres.
Bevegelse i homogent elektrisk felt
Dette  er en oppgave: Treff en (eventuelt 2) blink(er) med en utskutt partikkel. Under "flukten" er flere endringer mulig.
Viktige tema: Elektrisk feltstyrke, spenning, plateavstand, elektrisk kraft, starthastighet, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
Bevegelse i inhomogent elektrisk felt.
Viser bevegelsen til et proton/elektron i feltet fra et ladet kuleskall.
Viktige tema: Kraft, energi, partikkelbane. (Sjøkrigsskolen)
elektriskfelt8.jpg (10858 byte) Avbøying i elektrisk felt.
Vurdering: Enkel animasjon som viser elektronbanen mellom to ladde plater.
1. Spenningen mellom platene kan reguleres.
elektriskfelt9.jpg (8993 byte) Vannmolekyl i mikrobølgeovn.
Vurdering: Enkel animasjon av hvordan en dipol vrir seg i et vekslende elektrisk felt.
1. Effekten kan endres.