Digital lyd

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Merknad til tittelen på siden: "Digital lyd" burde kanskje vært byttet ut med "Digitalisert lyd". Lyd, slik vi hører den, er alltid analog!
Lyd fra høytaler(e).
Vurdering: Skikkelig bra animasjon! (Ingen sampling, men en grei introduksjon/repetisjon)
1. Mange muligheter: Hør lyden, måling, interferens, refleksjon etc.
Lydbølge, utslag og trykk(fortetninger/fortynninger)
Viser hvordan partikkelutslag i en lydbølge skaler fortetninger og fortynninger, dermed også trykkendringer.
(Sjøkrigsskolen)
Lyd og grafisk framstilling av lyd-1
Vurdering: Hvordan høres lyden ut? Fra grafikk til lydbilde. Gode eksempler. Kun periodiske signaler.
1.Filtrering
Lyd og grafisk framstilling av lyd-2.
Vurdering: Hvordan høres lyden ut? Fra grafikk til lydbilde. To eksempler, et periodisk og et ikke-periodisk signal.
Sampling og rekonstruksjon.
Vurdering: Inneholder det meste: Sampling, lavpass-filtrering og rekonstruksjon av signal. For vanskelig på dette nivået?
Artikkel om lyd og digitalisering.
Ingen animasjon, men en enkel artikkel om temaet.
Samplingsfrekvenser.
Dette er ingen animasjon, men viser en liste med eksempler på benyttede samplingsfrekvenser.
Digitale filtre.
Vurdering: Meget anvendelig animasjon som inneholder det meste.
1. Hør lys, se graf, se frekvensspektrum, cutoff-frekvens kan endres underveis