Atomfysikk

 

Startside Opp
Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.

En del av dette er lagt ut på sider organisert etter Fysikk 1 og Fysikk 2 fagplanene.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
kjernefysikk1.jpg (17579 byte) Rutherfords eksperiment.
Vurdering: God animasjon av en klassiker.
Bygg et atom
Vurdering: Strålende opplegg for å bygge atomer fra grunnen av
1. Antall av nøytroner er også med (stabilitetsproblem i kjernen)
 atomfysikk3.jpg (28620 byte) Absorpsjon og emisjon.
Vurdering: Meget enkel animasjon.
1. Viser hvordan et elektron absorberer fotonenergi, og hvordan et foton emiteres. 
Absorpsjon og emisjon

Vurdering: Smart animasjon der en kan velge mellom emisjon og absorpsjon ved å klikke på en bane.

Emisjon av lys fra H-atom.
Vurdering: Meget grundig animasjon. Både overganger or spektrallinjer er vist tydelig.
1. Animasjon med fortellerstemme
atomfysikk1.jpg (28216 byte) Hydrogenatomet-1.
Vurdering: Meget god animasjon av elektronbevegelse og lysutsendelse.
1. Flere elektronhopp kan velges.
2. Eksitasjonen er også vist.
atomfysikk2.jpg (24222 byte) Hydrogenatomet-2.
Vurdering: God animasjon av elektronhopp i H-atomet.
1. Velg selv banenr.
2. Viser også energinivåskjema og spektrallinje.
atomfysikk4.jpg (82634 byte) Det periodiske system-1, stråling og absorpsjon
Vurdering: Meget innholdsrik applet med det periodiske system.
1. Ved å klikke på et stoff i tabellen fåes spektret for emisjon eller absorpsjon.
atomfysikk6.jpg (63373 byte) Det periodiske system-2.
Vurdering: Meget innholdsrik illustrasjon.
1. Inneholder detaljert skallstruktur for atomene.