Absorpsjon og emisjon

 

Startside Opp

Sjøkrigsskolen i Bergen har en stor samling animasjoner fra mange områder innen fysikk.
Hvis du vil se mer av hva vi har, gå til Startsiden (bruk knappen for Startside), eller følg denne linken til Oversikt.

Vi tar gjerne imot kommentarer:  Leif Fausa  Lars Olav Tveita

Slik ser skjermbildet ut: Bruk denne linken:
Absorpsjon og emisjon-1.
Vurdering: Meget god animasjon av prosessene.
1. Stimulert emisjon kan velges.
 atomfysikk3.jpg (28620 byte) Absorpsjon og emisjon-2.
Vurdering: Meget enkel animasjon.
1. Viser hvordan et elektron absorberer fotonenergi, og hvordan et foton emiteres. 
Absorpsjon og emisjon-3

Vurdering: Smart animasjon der en kan velge mellom emisjon og absorpsjon ved å klikke på en bane.

Emisjon av lys fra H-atom.
Vurdering: Meget grundig animasjon. Både overganger or spektrallinjer er vist tydelig.
1. Animasjon med fortellerstemme
atomfysikk1.jpg (28216 byte) Hydrogenatomet-1.
Vurdering: Meget god animasjon av elektronbevegelse og lysutsendelse.
1. Flere elektronhopp kan velges.
2. Eksitasjonen er også vist.
atomfysikk2.jpg (24222 byte) Hydrogenatomet-2.
Vurdering: God animasjon av elektronhopp i H-atomet.
1. Velg selv banenr.
2. Viser også energinivåskjema og spektrallinje.