Fysikk2

 

Opp
Rettlinjet bevegelse
Krumlinjet bevegelse
Bevegelsesmengde
Gravitasjon
Elektrisk felt
Magnetfelt
Induksjon
Relativitetsteori
Kvantefysikk
Digital lyd