Sensorteori

 

Startside Grunnleggende fysikk Sensorteori Nye simuleringer Elektromagnetisme ELO & Mikrobølger M&I-EA/ED Fysikk FKI Animasjoner med oppgaver Diverse OMJ2

Høsten 2013, OM2

Formelsamling for kurset

 

Uke 33

                    Kapittel 5    Elektrisk felt

En elektrisk utladning

En elektrisk strøm

Kan du forklare hvordan disse to metallkulene får ladning?

Elektriske feltvektorer. Prøv hockey med en elektrisk ladet puck

 

 

                    Kapittel 6    Magnetfelt

Stavmagnet, jernfilspon (dvs mange små magneter) i magnetfelt

Stavmagnet, mange kompasser tester feltet

Magnetkraft på strømførende leder. Høyrehåndsregelen!!!!!!!!!!

Eksempel på magnetkraft og høyrehåndsregelen: Likestrømsmotoren.

Uke 34

Elektrisk ladd partikkel i magnetfelt: Høyrehåndsregel og sirkelbevegelse

Ett eksempel til (syklotronfrekvensen).

Skruelinjer   Når partikkelfarten ikke er vinkelrett på feltet, blir det ikke sirkler, men skruelinjer.

Magnetfelt rundt rett leder.

Magnetfelt i og rundt spole

Magnetisering. Hvorfor har vi permanente magneter?

 

                    Kapittel 7    Induksjon

Spole og bevegelig magnet.

Uke 35, 38

Lenz lov. Denne må du lære!

Pendelbevegelse. Hvorfor får vi induksjon? Hva er det som stopper bevegelsen?

Forklar dette!

Faradays eksperiment

Induksjon, metallstang i bevegelse i magnetfelt

Magnetfluks når en spole roterer Hvordan beregne fluksen?

Induksjon i roterende spole. Kraftverk. Hva betyr frekvensen?

Mikrofon og induksjon 1

Mikrofon og induksjon 2

Mikrofon, animasjon (trial version!)

Uke 39

Hvorfor kunne sinus og cosinus? Eksempel med lyd

En enkel mekanisk svinging. Pila viser kraft på kloss fra fjær

Svinging og utslag (graf)

Cosinusgrafer

Uke 40

Resonans med elastisk pendel1

Resonans med elastisk pendel 2

Elektrisk svingekrets. (LC)

Svingekrets som tegneserie

Elektrisk krets (RLC)

EM-bølge, utbredelse. Svingende E-felt og B-felt

EM-bølge, utbredelse. Svingende E-felt og B-felt, 3D

E i nærfelt

Uke 43

Svingekrets laget som huilrom

Stillbilde av magnetron med elektronstråler og elektrisk felt i åpningene

Magnetron: oppbygging, animasjon

Bølgeledere. Viser det elektriske feltet i bølgen

Hvordan virker fasestyring? Vi ser på bølgefronten når vi har mange kilder, og sum av bølger

En radarmodell (SPY1)

Dopplereffekt (lyd, men idéen kommer fram)

Differensfrekvens = svevefrekvens. Hva er sveving?

Uke 44

Eksempel på analogt lav-pass filter. RC-filter

En liten kikk på en gammeldags og moderne brevdue

Amplitudemodulasjon 1

Amplitudemodulasjon 2

Amplitudemodulasjon 3 (med grafer og matematikk)

 

Uke 45

Frekvensspektrum: Stolpediagram som viser frekvensinnhold i et signal

Grafer som viser amplitude-, fase- og frekvensmodulasjon

Radar: Blokkskjema og frekvens pulsmod radar

Oversikt over noen samplingsfrekvenser

Bitstrøm fra en CD

Aliasing, Wikipedia

Sampling av lyd-illustrasjon av alias

En film som viser virkningen av ulike samplingsfrekvenser

 

Uke 46

Et enkelt kamera.   Hvorfor trenger vi egentlig linser for å skape bilder. Er ikke en åpning nok?

Linsetyper.   Hva er et brennpunkt, og hva bestemmer brennvidden (og hva er brennvidde for noe)?

Avbildning med linse.  Hva er et bildepunkt? Hva menes med reelt og virtuelt bilde?

Konstruksjon av bilder.  Hva menes med prinsipalstråler?

Uke 47

Energinivåer i et atom. Viktig forutsetning for å forstå energi i halvlederkrystaller

Arbeidsfordeling OM2 fredag 23 og tirsdag 27 nov 2012

Halvledere, en billedserie knyttet til utlevert kompendium

Her er fordelingen av bildene (24 nov og 29 nov)

Uke 49

Termisk stråling, Wikipedia (bilde)

Noen strålende katter ( ca 5 watt per katt)

Hva stråler mest, lyse eller mørke gjenstander?

Strålingens bølgelengde og temperaturen til stråleren: Planck-kurven Bruk høyre museknapp for å avlese ltopp

Noen IR-bilder. NB! Ved å velge lenken "Top" på denne siden finner du en samling videoer.

Tabeller emisjonskoeffisienter

Oppsummering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere år:

Uke 41.

Prøve, løsningsforslag

                                    Kapittel 9.    Fotoelektrisk effekt

Utladning av et elektroskop ved stråling

Den fotoelektriske effekt.

 

                                       Kapittel 10.    Termisk stråling

 

Uke 41

Termisk stråling, Wikipedia (bilde)

Noen strålende katter ( ca 5 watt per katt)

Strålingens bølgelengde og temperaturen til stråleren: Planck-kurven Bruk høyre museknapp for å avlese ltopp

Noen IR-bilder. NB! Ved å velge lenken "Top" på denne siden finner du en samling videoer.

Tabeller emisjonskoeffisienter

 

Uke 45/46.

                                     Kapittel 1 i Sensorteori, kompendium.    Optikk

 

Et enkelt kamera.   Hvorfor trenger vi egentlig linser for å skape bilder. Er ikke en åpning nok?

Linsetyper.   Hva er et brennpunkt, og hva bestemmer brennvidden (og hva er brennvidde for noe)?

Avbildning med linse.  Hva er et bildepunkt? Hva menes med reelt og virtuelt bilde?

Konstruksjon av bilder.  Hva menes med prinsipalstråler?

 

Halvledere, en billedserie knyttet til utlevert kompendium

 

Appleter til LOT, kompendium:

(Nye idéer er merket Forslag)

side 7:    Forslag: Svinging med Hooks lov

Svinging, simulering

side 13:    Roterende viser og cos. Fasevinkel

                Test deg sjølv

side 19:   

Forslag: Vekselstrøm, grafer og roterende viser. R, C eller L (kun en om gangen)

Enkle vekselstrømkretsar

                Svingekrets

side 24:    Mitt forslag: Magnetic shunt