OMJ2

 

Våren 2013

Animasjonene finnes også i It's learning

Uke 2.

Resonans, flere svingende pendler

Tvungne og frie svinginger

Er dette et resonansfenomen?

Uke 6.

Magnetisme

Magnetfelt rundt stavmagnet del 1

Magnetfelt rundt stavmagnet  del 2 med feltmåler

Leder i magnetfelt

Elektrisk motor

Verdens enkleste motor

Uke 8

Strålingsdiagram, høyttaler (lyd)

Monopol, dipol, kvadropol (lyd)

Stråling, ulike frekvenser (lyd)

Strålingsdiagram, 2D

Strålingsdiagrammer, Horisontalplan, vertikalplan

Strålingsdiagrammer, 3D

Uke 10

Bølge og frekvens

Bølge, bølgelengde og frekvens

Hør lyd, frekvensblanding

Lær å summere sinussvinginger/bølger

Verktøy for å finne frekvensinnhold

En liten brevdue

Mikrofon, animasjon

Mikrofon, stillbilde

Amplitudemodulasjon1

Amplitudemodulasjon2

Nasjonal frekvensplan, Post og teletilsynet, Samferdselsdep.

Uke 14

Analoge og digitale signal (tekst)

Lydfiler, sampling og undersampling

Liste over samplingfrekvenser

Bilde med signalgang

CD-plate, avlesing

Uke 15

Optikk:

En Budda i linsa 1  konveks linse

En Budda i linsa 2  konkav linse

Termisk stråling

Termisk stråling, Wikipedia (bilde)

Noen strålende katter ( ca 5 watt per katt)

Temperatur og bevegelse

Hva stråler mest, lyse eller mørke gjenstander?

Strålingens bølgelengde og temperaturen til stråleren: Planck-kurven Bruk høyre museknapp for å avlese ltopp

Noen IR-bilder. NB! Ved å velge lenken "Top" på denne siden finner du en samling videoer.

Tabeller emisjonskoeffisienter

Oppsummering

 Uke 16

Halvledere, en billedserie knyttet til utlevert kompendium

Hva betyr antall pixler for bildets kvalitet?

Avlesning av CCD-brikke(animasjon)

Optisk pumping og reflekterende speil i laser(animasjon)

Eksitering og stimulert emisjon(animasjon)

Lys-emiterende diode(animasjon)

German Coast Guard (YouTube)

Lysforsterker:

Fotomultiplikator, gammel type-1(bilde)

Fotomultiplikator, gammel type-2(animasjon)

Fotomultiplikator, ny type (animasjon)

Mikrokanalplate, bilde

Mikrokanalplate, tegning

Lysforsterker (animasjon)