Grunnleggende fysikk

 

Startside Grunnleggende fysikk Sensorteori Nye simuleringer Elektromagnetisme ELO & Mikrobølger M&I-EA/ED Fysikk FKI Animasjoner med oppgaver Diverse OMJ2

 

 

HØST 2008.

Uke 34.
Her ligger oppgaver om bilkjøring og grafiske framstillinger.
 

Animasjon av prosjektilbaner med oppgaver.

Her er noen andre festligheter:

Skyt på blink med kanon
Kast fra en plattform

Uke 35.

Hva er spesielt med sirkelbevegelse? Se på bilbane.                             http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/mech/car_Fc_new.avi

Grunnleggende demo av akselerasjon, rettlinjet bane og sirkelbane.

Bilkjøring med to slags akselerasjon. Hva slags?                                    http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/mech/kinematics.avi

Karasell. Hva er sentripetalkraften her?

Bilkjøring i loop. Hva gjør normalkraften? Her er to hendelser:            http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/mech/car_vert_bare.avi            http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/mech/car_vert_fail.avi

Ball i snor, en klassiker. Hva er sentripetalkraft?

Uke 36.

Fritt fall rundt jorda. Hvorfor detter ikke satelittene ned igjen?

Arealloven - en av Keplers kjente lover: Den rette linjen fra solen til en planet sveiper over like store flater i like lange tider.

De indre planetene. Hvorfor har den innerste større fart?

Uke 37.

Oppdrag til alle: Løs oppgavene her innen tirsdag morgen:     Oppgaver om kraftarm.

Oppgaver til alle: Løs alle oppgavene om en bom og et tungt lodd.

Uke 38.

Test deg selv oppgaver. Passer kadetter i alle aldre.

Uke 41.

Treghetsmoment er er sentralt begrep ved rotasjon.

Uke 42.

Kraftmoment, treghetsmoment og vinkelakselerasjon

Uke 44.

Eksempler på spinnbevaring.
 

Eksempel A. La loddet gå helt i gulvet.

Eksempel B. La loddet gå helt i gulvet. Dra kulene innover og utover.

Eksempel C. Velg blant 5 eksempler.

Uke 45.

Statisk trykk i væske, manometer

Oppdrift

Uke 46.

Kontinuitetsbetingelsen.

Illustrasjon, Bernoullis ligning.

Uke 47.

Bevegelsesmengde/radioaktivitet