Diverse

 

 

OM0, oppdrift

OM0.

Innledning og bøying av lyd

Brytning i en grenseflate

Avbøying av bølgefront

Avbøying av bølgefront, kanonskudd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realfagseminar 15 nov 2010 på Sjøkrigsskolen (ppt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fysikksimuleringer på sksk.no/fysim

 

 

 

Hvor finnes gode simuleringer/animasjoner?

 

Bruk søkemotor eller en samling (det finnes mange).

 

Vår anbefaling:  http://sksk.no/fysim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan bruke animasjoner i undervisningen?

 

-    Demonstrasjoner i timen      

 

-    Diskusjonsoppgaver i timen

 

-    Individuelle oppgaver knyttet til en animasjon.

     Svarene kan registreres og følges opp.

     Utviklet/under utvikling på Sjøkrigsskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler:

 

1.      Demoer i timen.

Ex 1:     Tvungne svinginger. Frekvens og resonans

Ex 2:    Radarbølge i bølgeleder

Ex 3:    Halvlederfysikk: Dioden i lederetning og sperreretning

Ex 4:     Dioden i lederetning. Mer detaljert modell

Ex 5:     Modell av npn transistor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Fellesoppgaver/diskusjonsoppgaver i timen.

Ex 1:    Om induksjon: Forklar det du ser!

Ex 2:    Om induksjon: a) Forklar det du ser  b) Hvorfor stopper bevegelsen? c) Hvordan blir polene på spolen?

Hvis tid:

Ex 3:    Oppgave til dere. Oppgaven er å skissere en fluks-tid graf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Individuelle oppgaver/ Animasjon med oppgavedel

De ferdige oppgavene ligger her, under knappen "Oppgaver".

Ex 1:     Grafisk forståelse. Rettlinjet bevegelse

Ex 2:     Hvordan virker en fasestyrt radar?

 

Administrasjon av klasser og testresultat.

 

 

 

 

 

 

Oppfordring til alle:

Har dere gode animasjoner, send adressen til oss!

Har dere idéer til spørsmål til en konkret animasjon?

Kontakt oss, så kan vi i fellesskap lage et opplegg.

 

Kommentarer/idéer til forbedringer?

Kontakt oss!